भारतीय आर्थिक पर्यावरण

भारतीय आर्थिक पर्यावरण

14098 Views
MRP : ₹125.00
Price : ₹83.13
You will save : ₹41.88 after 34% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Success Publications All B.A. Semester I books by Success Publications
ISBN 9789389066227
Author: प्रा. डॉ. राजेंद्र अ. रसाळ
Number of Pages 115
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
भारतीय आर्थिक पर्यावरण - Page 1 भारतीय आर्थिक पर्यावरण - Page 2 भारतीय आर्थिक पर्यावरण - Page 3 भारतीय आर्थिक पर्यावरण - Page 4 भारतीय आर्थिक पर्यावरण - Page 5

भारतीय आर्थिक पर्यावरण by प्रा. डॉ. राजेंद्र अ. रसाळ
Book Summary:

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या एफ. वाय. बी. ए. अर्थशास्त्र विषयाच्या अभ्याक्रमात सुधारणा करण्यात आली असून या सुधारणांची अंमलबजावणी शैक्षिणिक वर्ष २०१९-२० पासून होत आहे. पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात अमुलाग्र बदल करण्यात आला असून “भारतीय आर्थिक पर्यावरण' हा नवा पेपर सुरु करण्यात आला आहे. अर्थशास्त्र विषयाच्या अभ्याक्रमात सुधारणा करताना ती अध्यापन, मूल्यमापन अशा अभ्यासक्रमाच्या विविध घटकातही करण्यात आली आहे. “भारतीय आर्थिक पर्यावरण' या पेपरसाठीचे क्रमिक पुस्तक लिहताना अशा सर्वसमावेशक सुधारणांचा विचार केलेला असून हे पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A. Students.
Table of Content:

1. Introduction

2. Agricultural Environment

3. Industrial Environmental