भारतीय संविधानाचा परिचय

भारतीय संविधानाचा परिचय

( 51 )
1223 Views
MRP : ₹75.00
Price : ₹53.00
You will save : ₹22.00 after 29% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All B.A. Semester I books by Nirali Prakashan
ISBN 9789389406832
Author: प्रा. र. घ. वराडकर
Number of Pages 145
Edition First Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
भारतीय संविधानाचा परिचय - Page 1 भारतीय संविधानाचा परिचय - Page 2 भारतीय संविधानाचा परिचय - Page 3 भारतीय संविधानाचा परिचय - Page 4 भारतीय संविधानाचा परिचय - Page 5

भारतीय संविधानाचा परिचय by प्रा. र. घ. वराडकर
Book Summary:

युणे विद्यायीठालरे ब्री. छु. कत्र-१ च्या दाज्यशाक्र विषयान्ाठी *भावंतीय व्संविधानाचा पबिचय' हा लवीत अभ्यासक्रम सल २०११ पामृन मुरू केला आहे. विद्यार्थ्यांला भारतीय बाज्यघटनेची तोंडओळब्स्र व्हावी, मंघरबाज्य, संविधानात्मक घटनाकुकळ्ती यांची माहिती व्हावी हा या अभ्यासक्रमाचा उद्धेश आहे. आयल्या ढेशातील डाज्यघटतेचे ब्वळूप, ढेशातील दाजकारण यांची माहिती प्रत्येक नागरिकाला अनणे 'आवश्यक्ह 'आहे. त्या कृष्टीले हा विषय महत्त्वाचा ठवतो. विद्यार्थ्यांला तो सहजपणे नमजावा यावाठी पुन्तकातील विवेचन शळ्य तेवढ्या सोण्या भाषेत केले आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A Student.
Table of Content:

1. Making of the Indian Constitution

2. Fundamental Rights, Duties and Directive Principles

3. Federalism

4. Constitutional Amendments : Scope and Limitations