बाल्यावस्था आणि वृध्दी अवस्था

बाल्यावस्था आणि वृध्दी अवस्था

( 51 )
2811 Views
MRP : ₹110.00
Price : ₹73.15
You will save : ₹36.85 after 34% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
बाल्यावस्था आणि वृध्दी अवस्था - Page 1 बाल्यावस्था आणि वृध्दी अवस्था - Page 2 बाल्यावस्था आणि वृध्दी अवस्था - Page 3 बाल्यावस्था आणि वृध्दी अवस्था - Page 4 बाल्यावस्था आणि वृध्दी अवस्था - Page 5

बाल्यावस्था आणि वृध्दी अवस्था by प्रा. डॉ. सुनिता हिरेमठ, प्रा. धनश्री जडे, प्रा. भरत काळे, प्रा. शीतल पाटील
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने बी. एड या पवी अभ्यासक्रमात सुधारणा घडवून आणल्या आहे. तसेच बी. एड पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी दोन वर्षे केला आहे. बी. एड. भाग एक 'बाल्यावस्था आणि वृध्दी अवस्था (पेपर १०१) ' हा पेपर नव्याने सुरू करण्यात आतला आहे. अभ्यासक्रमात झालेल्या या बदलांची अंमलबजावणी जून २०१५ पासून होत आहे. या सुधारित अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त असलेले पुस्तक आपल्या हाती केताना विशेष आनंद होत आहे. प्रस्तुत पुस्तकात बाल्यावस्था आणि वृध्दी अवस्था याबाबत महत्त्वपूर्ण विविचन करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व प्राध्यापक या पुस्तकाचे स्वागत करतील अशी अपेक्षा आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.Ed Students.
Table of Content:

1. Understanding The Growth And Development Of The Learner

2. Educaton And Individual Differences

3. Education And Learner Diversity In Classroom

4. Political, Social And Cultural Dimension Of Childhood And Growing Up