अध्ययनासाठी मूल्यांकन आणि मूल्यमापन

अध्ययनासाठी मूल्यांकन आणि मूल्यमापन

2272 Views
MRP : ₹155.00
Price : ₹103.08
You will save : ₹51.93 after 34% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
अध्ययनासाठी मूल्यांकन आणि मूल्यमापन - Page 1 अध्ययनासाठी मूल्यांकन आणि मूल्यमापन - Page 2 अध्ययनासाठी मूल्यांकन आणि मूल्यमापन - Page 3 अध्ययनासाठी मूल्यांकन आणि मूल्यमापन - Page 4 अध्ययनासाठी मूल्यांकन आणि मूल्यमापन - Page 5

अध्ययनासाठी मूल्यांकन आणि मूल्यमापन by प्रा. डॉ. रेखा पाठक, प्रा. अश्विनी अदट, प्रा. जयश्री पाटील
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने बी. एड या पदवी अभ्यासक्रमात सुधारणा घडवून आणल्या आहे. तसेच बी. एड पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी दोन वर्षे केला आहे. बी. एड, भाग एक 'अध्ययनासाठी मूल्यांकन आणि मूल्यमापन (पेपर १०४)' हा पेपर नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमात झालेल्या या बदलांची अंमलबजावणी जून २०१५ पासून होत आहे. या सुधारित अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. प्रस्तुत पुस्तकात अध्ययनासाठी मूल्यांकन आणि मूल्यमापन यासंदर्भात महत्वपूर्ण विवेचन करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व प्राध्यापक या पुस्तकाचे स्वागत करतील अशी अपेक्षा आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.Ed Students.
Table of Content:

1. Process Of Evaluation

2. Tools And Techniques Of Evaluation

3. Assessment For Learning

4. Interpreting Test Scores