अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (भूगोल)

अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (भूगोल)

462 Views
MRP : ₹270.00
Price : ₹179.55
You will save : ₹90.45 after 34% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Success Publications All B.Ed Exam books by Success Publications
ISBN 9789324457295
Author: Prin. Dr. Sandhya Bhangale, Prof. Manisha B. Patil, Prof. Nilima R. More, Prof. Archana S. Desai
Number of Pages 245
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (भूगोल) - Page 1 अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (भूगोल) - Page 2 अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (भूगोल) - Page 3 अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (भूगोल) - Page 4 अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (भूगोल) - Page 5

अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (भूगोल) by Prin. Dr. Sandhya Bhangale, Prof. Manisha B. Patil, Prof. Nilima R. More, Prof. Archana S. Desai
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने २०१५ या शैक्षणिक वर्षात बी.एड. अभ्यासक्रमाममध्ये सुधारणा घडवून आणली आहे. अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे आकलन (पेपर १०६) व् शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (पेपर - १०७) या पेपरच्या माध्यमातून विविध शालेय विषयांचा ज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून व् अध्यापनाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला आहे. अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलांची अंमलबजावणी जून २०१५ पासून सुरु हॉट आहे. या सुधारित अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त असलेले अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र यातील 'भूगोल' विषयाचे एकत्रित पुस्तक आपल्या हटी देताना विशेष आनंद होत. भूगोल या शालेय विषयाच्या संदर्भात आणि अध्यापनशास्त्राच्या संदर्भात असणाज्या अभ्यासक्रमातील समाविष्ट घटकांचे अत्यंत सविस्तर व परिपूर्ण विवेचन प्रस्तुत पुस्तकात करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुस्तकाचे स्वागत विद्यार्थी व प्राध्यापक करतील है विश्वास आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.Ed Students.
Table of Content:

1. The Earth

2. Human Geography

3. Nature of the subject Geography

4. Analysis of the subject Geography