अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (अर्थशास्त्र)

अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (अर्थशास्त्र)

336 Views
MRP : ₹150.00
Price : ₹99.75
You will save : ₹50.25 after 34% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (अर्थशास्त्र) - Page 1 अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (अर्थशास्त्र) - Page 2 अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (अर्थशास्त्र) - Page 3 अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (अर्थशास्त्र) - Page 4 अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (अर्थशास्त्र) - Page 5

अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (अर्थशास्त्र) by प्रा. डॉ. स्वप्निल बी. निरमल, प्रा. डॉ. आशा लता नेली, प्रा. डॉ. मनिषा एस. चौधरी, प्रा. अर्चना एस. देसाई
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने २०१५ या शैक्षणिक वर्षात बी.एड. अभ्यासक्रमाममध्ये सुधारणा घडवून आणली आहे. अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे आकलन (पेपर १०६) व शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र (पेपर - १०७) या पेपरच्या माध्यमातून विविध शालेय विषयांचा ज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून व् अध्यापनाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला आहे. अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलांची अंमलबजावणी जून २०१५ पासून सुरु हॉट आहे. या सुधारित अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त असलेले अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयांचे अध्यापनशास्त्र यातील 'अर्थशास्त्र' विषयाचे एकत्रित पुस्तक आपल्या हटी देताना विशेष आनंद होत. अर्थशास्त्र या शालेय विषयाच्या संदर्भात आणि अध्यापनशास्त्राच्या संदर्भात असणाज्या अभ्यासक्रमातील समाविष्ट घटकांचे अत्यंत सविस्तर व परिपूर्ण विवेचन प्रस्तुत पुस्तकात करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुस्तकाचे स्वागत विद्यार्थी व प्राध्यापक करतील है विश्वास आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.Ed Students.
Table of Content:

1A. Economics as a Subject

1B. Sources of Income

2A. Introduction of Economy

2B Global Economic concept

3A. Nature of the Subject Economics

3B. Pedagogical Approaches for the Subject Economics

4A. Analysis of the Subject Economics

4B. Learning Resources for the subject Economics