Engineering 1st SEM books

Engineering I SEM ebooks, Engineering Physics ebook, Engineering chemistry ebook, Basics of Civil and Mechanical Engineering ebook

Engineering 1st SEM books (Total 91 Products)
View: 
Basic Electronics

Basic Electronics

By S.Y. Kulkarni, B. Somanathan Nair
54 Views
Price: ₹165.38
MRP ₹245.00
You save : ₹79.63
33% Off
A Online Question-Bank (MCQ's) Of Engineering Chemistry

A Online Question-Bank (MCQ's) Of Engineering Chemistry

By Mrs. Asmita J. Kulkarni
10 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹95.00
You save : ₹35.15
37% Off
Basic Electronics Includes Solved Problems & MCQs

Basic Electronics Includes Solved Problems & MCQs

By B. S. Nair, S. R. Deepa
13 Views
Price: ₹165.38
MRP ₹245.00
You save : ₹79.63
33% Off
Engineering Graphics

Engineering Graphics

By S. T. Ghan, D. M. Dharmadhikari, M. V. Rawlani
16 Views
Price: ₹88.20
MRP ₹140.00
You save : ₹51.80
37% Off
Fundamentals Of ICT

Fundamentals Of ICT

By Manoj Kavedia, Mrs. Vaishali Rane, Parvez Vaghela, Umakant Shirshetti
23 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹210.00
You save : ₹77.70
37% Off
Basic Science Chemistry

Basic Science Chemistry

By S. N. Narkhede, Mrs. R. M. Gangrade
20 Views
Price: ₹69.30
MRP ₹110.00
You save : ₹40.70
37% Off
Basic Science Physics

Basic Science Physics

By Dr. M. S. Pawar, Dr. M. A. Sutar
20 Views
Price: ₹81.90
MRP ₹130.00
You save : ₹48.10
37% Off
A Text Book Of English

A Text Book Of English

By Dr. Yogesh T. Malshette, Sonali Y. Malshette, Sandhya V. Shetty, Mrs. Sangeeta S. Kasbe
25 Views
Price: ₹88.20
MRP ₹140.00
You save : ₹51.80
37% Off
Engineering Mathematics Volume - IV (Complex Variable & Fourier Analysis) (For JNTU, Hyderabad)

Engineering Mathematics Volume - IV (Complex Variable & Fourier Analysis) (For JNTU, Hyderabad)

By Dr. T. K. V. Iyengar, Dr. M. V. S. S. N. Prasad, S. Ranganatham & Dr. B. Krishna Gandhi
39 Views
Price: ₹323.19
MRP ₹399.00
You save : ₹75.81
19% Off
Engineering Mathematics Volume - 1 (For VTU, Karnataka, As Per CBCS)

Engineering Mathematics Volume - 1 (For VTU, Karnataka, As Per CBCS)

By Gangadharaiah Y. H. & Suma S. P.
41 Views
Price: ₹222.75
MRP ₹275.00
You save : ₹52.25
19% Off
A Textbook Of Engineering Physics Volume-I (For 1st Year Of Anna University)

A Textbook Of Engineering Physics Volume-I (For 1st Year Of Anna University)

By Avadhanulu M. N. & Murthy, Arun T. V. S.
33 Views
Price: ₹182.25
MRP ₹225.00
You save : ₹42.75
19% Off
A Textbook Of Engineering Chemistry (For 1st Semester Of Anna University)

A Textbook Of Engineering Chemistry (For 1st Semester Of Anna University)

By S. S. Dara, S. S. Umare
69 Views
Price: ₹242.19
MRP ₹299.00
You save : ₹56.81
19% Off
Engineering Mathematics Volume - I (For 1st Semester Of JNTU, Kakinada)

Engineering Mathematics Volume - I (For 1st Semester Of JNTU, Kakinada)

By Iyenger T. K. V. / Gandhi, Krishna B./ Ranganatham S. & Prasad M. V. S. S. N.
29 Views
Price: ₹303.75
MRP ₹375.00
You save : ₹71.25
19% Off
Communicative English - I

Communicative English - I

By A. P. Girdhar
22 Views
Price: ₹131.63
MRP ₹195.00
You save : ₹63.38
33% Off
A Text Book Of Engineering Materials

A Text Book Of Engineering Materials

By A. P. Kulkarni, Dr. V. R. Doss, Mrs. S. P. Kodolikar, D. B. Dhone
47 Views
Price: ₹163.80
MRP ₹260.00
You save : ₹96.20
37% Off
A Text Book Of Discrete Structures

A Text Book Of Discrete Structures

By Dr. Latha K. Iyer, Dr. Neeta D. Kankane
49 Views
Price: ₹378.00
MRP ₹600.00
You save : ₹222.00
37% Off
A Text Book Of Discrete Mathematics

A Text Book Of Discrete Mathematics

By Dr. Latha K. Iyer, Dr. Neeta D. Kankane
58 Views
Price: ₹330.75
MRP ₹525.00
You save : ₹194.25
37% Off
A Text Book Of Manufacturing Process - I

A Text Book Of Manufacturing Process - I

By Manoj V Mugale, Dr. Manmohan M. Bhoomkar
36 Views
Price: ₹195.30
MRP ₹310.00
You save : ₹114.70
37% Off
A Text Book Of Material Science

A Text Book Of Material Science

By Advait S. Gholap, Dr. Milind S. Kulkarni, Sangramsinh S. Ghorpade
47 Views
Price: ₹189.00
MRP ₹300.00
You save : ₹111.00
37% Off
A Text Book Of Strength Of Materials

A Text Book Of Strength Of Materials

By Dr. Suresh R. Parekar, H. M. Somayya, V. N. Chougule
49 Views
Price: ₹378.00
MRP ₹600.00
You save : ₹222.00
37% Off
A Text Book Of Thermodynamics

A Text Book Of Thermodynamics

By Dr. S. N. Sapali, Dr. S. V. Dingare, Dr. S. S. Kore, Dr. S. S. Ghorpade
40 Views
Price: ₹302.40
MRP ₹480.00
You save : ₹177.60
37% Off
A Text Book Of Surveying

A Text Book Of Surveying

By A. S. Shelar, Dr. S. T. Mali, U. S. Patil
42 Views
Price: ₹315.00
MRP ₹500.00
You save : ₹185.00
37% Off
Fundamentals Of Programming Languages - I

Fundamentals Of Programming Languages - I

By Mrs. Nikhita A. Patil (Nerkar), Ms. Abolee H. Patil
45 Views
Price: ₹50.40
MRP ₹80.00
You save : ₹29.60
37% Off
Engineering Graphics - I

Engineering Graphics - I

By Hg Phakatkar, Rv Mali, Pa Panchal
34 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Basic Electronics Engineering

Basic Electronics Engineering

By S. R. Deshpande, Dr. R. C. Jaiswal, M. D. Patil
39 Views
Price: ₹88.20
MRP ₹140.00
You save : ₹51.80
37% Off
Basic Civil And Environmental Engineering

Basic Civil And Environmental Engineering

By Dr. R. K. Lad, Dr. A. H. Biradar, Dr. S. T. Mali, Dr. S. K. Patil, U. S. Patil
39 Views
Price: ₹236.25
MRP ₹375.00
You save : ₹138.75
37% Off
Engineering Chemistry

Engineering Chemistry

By Dr. Manisha Y Khaladkar, Dr. Sunil D Kulkarni, Dr. Aditi K Diwan, Dr. Deepak V Nigot
44 Views
Price: ₹78.75
MRP ₹125.00
You save : ₹46.25
37% Off
Engineering Physics

Engineering Physics

By I. A. Shaikh, Dr. H. R. Kulkarni, Dr. U. P. Mohril, S. F. Khairnar
46 Views
Price: ₹100.80
MRP ₹160.00
You save : ₹59.20
37% Off
Engineering Mathematics - I

Engineering Mathematics - I

By Dr. M. Y. Gokhale, Dr. N. S. Mujumdar, S. S. Kulkarni, A. N. Singh, K. R. Atal
66 Views
Price: ₹315.00
MRP ₹500.00
You save : ₹185.00
37% Off
Engineering Graphics - I

Engineering Graphics - I

By Amol A. Chavan, Avinash M. Pawar
29 Views
Price: ₹94.50
MRP ₹150.00
You save : ₹55.50
37% Off