Language Learning Books by Prashant Publications, Language Learning Textbook

Language Learning Books by Prashant Publications, Language Learning Textbook (Total 30 Products)
View: 
The Study Of English Language

The Study Of English Language

By Dr. C. U. Kulkarni
617 Views
Price: ₹300.20
MRP ₹395.00
You save : ₹94.80
24% Off
Fun with English Grammar

Fun with English Grammar

By Smt. Sheetal Sanjay Jade
2011 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
हस्तलिखित ते ई-बुक

हस्तलिखित ते ई-बुक

By हितेश ब्रिजवासी, डॉ. तुषार पाटील
1103 Views
( 51 )
Price: ₹224.20
MRP ₹295.00
You save : ₹70.80
24% Off
उपेक्षित - अनपेक्षित

उपेक्षित - अनपेक्षित

By डॉ शिवाजी अहिरराव
679 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
मुक्ता

मुक्ता

By शिवाजी लोभाजी घोरपडे
843 Views
Price: ₹124.69
MRP ₹175.00
You save : ₹50.31
29% Off
माती (काव्यसंग्रह)

माती (काव्यसंग्रह)

By सौ मंगला आनंदा पाटील
759 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
मासा (काव्यसंग्रह)

मासा (काव्यसंग्रह)

By सौ सुनिता अरविंद महाजन
795 Views
Price: ₹78.38
MRP ₹110.00
You save : ₹31.63
29% Off
Magic Words Dictionary

Magic Words Dictionary

By Mr Ajay Tarachand Chaudhari, Mr Vijay Tarachand Chaudhari
1073 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
कोलाम : सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्ये आणि आर्थिक विकास

कोलाम : सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्ये आणि आर्थिक विकास

By डॉ सुधा मुरलीधर खडके (कडू)
372 Views
Price: ₹249.38
MRP ₹350.00
You save : ₹100.63
29% Off
कोलाम : आदिवासी जीवन

कोलाम : आदिवासी जीवन

By डॉ सुधा मुरलीधर खडके (कडू)
870 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
खानदेशातील साहित्य

खानदेशातील साहित्य

By प्रो डॉ वासुदेव वले
625 Views
Price: ₹249.38
MRP ₹350.00
You save : ₹100.63
29% Off
खानदेश : साहित्य आणि संस्कृती

खानदेश : साहित्य आणि संस्कृती

By प्रो डॉ वासुदेव वले
691 Views
Price: ₹231.56
MRP ₹325.00
You save : ₹93.44
29% Off
काव्यतरंग

काव्यतरंग

By शिरीष पाटील, वासुदेव वले
602 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
काव्यतरंग : एक आस्वाद

काव्यतरंग : एक आस्वाद

By डॉ विजयेंद्र पाटील, डॉ अक्षय घोरपडे
704 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
कपाळावर कोरलेले कवितेचे जखमी सूर्य

कपाळावर कोरलेले कवितेचे जखमी सूर्य

By पांडुरंग सुतार
602 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
जिभाऊ

जिभाऊ

By डॉ सुमित्रा विजय पवार
921 Views
( 51 )
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
Introduction To Linguistics

Introduction To Linguistics

By Dr C U Kulkarni
1030 Views
Price: ₹210.19
MRP ₹295.00
You save : ₹84.81
29% Off
हत्ती गेला सुमाच्या घरी बालकवितासंग्रह

हत्ती गेला सुमाच्या घरी बालकवितासंग्रह

By प्रल्हाद खरे
650 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
फर्मान आणि इतर कविता

फर्मान आणि इतर कविता

By प्रा वा ना आंधळे
862 Views
Price: ₹78.38
MRP ₹110.00
You save : ₹31.63
29% Off
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार : शोध आणि बोध

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार : शोध आणि बोध

By प्रा डॉ मंदा तापीराम मोरे-थोरात
377 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
दगडी खांबांचे आकाश

दगडी खांबांचे आकाश

By पांडुरंग सुतार
600 Views
Price: ₹124.69
MRP ₹175.00
You save : ₹50.31
29% Off
चकवा : एक आकलन

चकवा : एक आकलन

By डॉ फुला बागूल
793 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
बिजवाई

बिजवाई

By कैलास सार्वेकर
1088 Views
Price: ₹53.44
MRP ₹75.00
You save : ₹21.56
29% Off
भावतरंग

भावतरंग

By पं ना पाटील
778 Views
Price: ₹67.69
MRP ₹95.00
You save : ₹27.31
29% Off
बाबुराव बागूलांची दीर्घकथा : सूड एक आकलन

बाबुराव बागूलांची दीर्घकथा : सूड एक आकलन

By डॉ विलास तायडे
686 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (प्रारंभ ते 2000)

अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (प्रारंभ ते 2000)

By डॉ बी एन पाटील
791 Views
Price: ₹267.19
MRP ₹375.00
You save : ₹107.81
29% Off
अनुभूती

अनुभूती

By पी जी चौधरी
731 Views
Price: ₹67.69
MRP ₹95.00
You save : ₹27.31
29% Off
1975 नंतरचे मराठी नाटक : आशय आणि रचना

1975 नंतरचे मराठी नाटक : आशय आणि रचना

By डॉ माणिक माधव बागले
911 Views
Price: ₹320.63
MRP ₹450.00
You save : ₹129.38
29% Off
भाषा आणि कौशल्य विकास

भाषा आणि कौशल्य विकास

By प्रा. डॉ. संदीप माळी
3031 Views
Price: ₹78.38
MRP ₹110.00
You save : ₹31.63
29% Off
अभ्यासक्रमांतर्गत भाषा

अभ्यासक्रमांतर्गत भाषा

By डॉ. शैलजा भंगाळे
1540 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹140.00
You save : ₹40.25
29% Off