MCom Books by Sharp Publications, MCom Textbook in Marathi

Publisher

Language

Material Type

MCom Books by Sharp Publications, MCom Textbook in Marathi (Total 23 Products)
View: 
भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

By Sharp Publications
4238 Views
Price: ₹35.00
MRP ₹50.00
You save : ₹15.00
30% Off
औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

By Sharp Publications
2704 Views
Price: ₹52.50
MRP ₹75.00
You save : ₹22.50
30% Off
व्यावसायिक संशोधन पद्धती

व्यावसायिक संशोधन पद्धती

By Sharp Publications
2592 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
1585 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹45.00
You save : ₹13.50
30% Off
व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

By Sharp Publications
1553 Views
Price: ₹35.00
MRP ₹50.00
You save : ₹15.00
30% Off
विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

By Sharp Publications
1393 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹45.00
You save : ₹13.50
30% Off
व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
1274 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹45.00
You save : ₹13.50
30% Off
व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

By Sharp Publications
1264 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

By Sharp Publications
1217 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹45.00
You save : ₹13.50
30% Off
व्यवसाय प्रशासन (मानवी संसाधन व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (मानवी संसाधन व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
1168 Views
Price: ₹59.50
MRP ₹85.00
You save : ₹25.50
30% Off
विपणन (विपणन संशोधन)

विपणन (विपणन संशोधन)

By Sharp Publications
1009 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹70.00
You save : ₹21.00
30% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

By Sharp Publications
1001 Views
Price: ₹38.50
MRP ₹55.00
You save : ₹16.50
30% Off
व्यावसायिक वित्तपुखठा

व्यावसायिक वित्तपुखठा

By Sharp Publications
884 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹70.00
You save : ₹21.00
30% Off
विपणन (केस स्टडी)

विपणन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
830 Views
Price: ₹28.00
MRP ₹40.00
You save : ₹12.00
30% Off
विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

By Sharp Publications
786 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

By Sharp Publications
700 Views
Price: ₹21.00
MRP ₹30.00
You save : ₹9.00
30% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

By Sharp Publications
605 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
प्रगत विपणन (विपणन तंत्रे)

प्रगत विपणन (विपणन तंत्रे)

By Sharp Publications
608 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹70.00
You save : ₹21.00
30% Off