B.Com II Books , B.Com II Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi

B.Com II Books , B.Com II Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi (Total 27 Products)
View: 
व्यवसाय व्यवस्थापन Business Management (In Marathi)

व्यवसाय व्यवस्थापन Business Management (In Marathi)

By Prof. Suresh Bhirud, Prof. Bhaskar Naphde
33239 Views
Price: ₹161.00
MRP ₹230.00
You save : ₹69.00
30% Off
पायाभूत अभ्यास

पायाभूत अभ्यास

By प्रा. युवराज गोरघा
29182 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹70.00
You save : ₹21.00
30% Off
कंपनी कायद्याची मूलतत्त्वे Elements Of Company Law (In Marathi)

कंपनी कायद्याची मूलतत्त्वे Elements Of Company Law (In Marathi)

By Prof. Suresh Bhirud, Prof. Bhaskar Naphde
28692 Views
Price: ₹203.00
MRP ₹290.00
You save : ₹87.00
30% Off
Marketing Management In Marathi

Marketing Management In Marathi

By Pro. Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Deelip Belgaavakar, Pro. Dr. Pramod Biyani
9115 Views
Price: ₹70.00
MRP ₹100.00
You save : ₹30.00
30% Off
भारतीय बँकप्रणाली (Indian Banking System) (In Marathi)

भारतीय बँकप्रणाली (Indian Banking System) (In Marathi)

By Dr. Mukund Mahajan, Dr. Pushkar Mahajan
6234 Views
Price: ₹112.00
MRP ₹160.00
You save : ₹48.00
30% Off
व्यापारी अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी) Business Economics (In Marathi)

व्यापारी अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी) Business Economics (In Marathi)

By Dr. Mukund Mahajan, Dr. Pushkar Mahajan
3761 Views
Price: ₹109.00
MRP ₹155.00
You save : ₹46.00
30% Off
संघटनात्मक वर्तणूक (In Marathi)

संघटनात्मक वर्तणूक (In Marathi)

By Dr. Sudhir Bodhankar, Dr. Megha Kanetkar
2267 Views
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
आधुनिक कार्यालय : व्यवस्थापन आणि संकल्पना

आधुनिक कार्यालय : व्यवस्थापन आणि संकल्पना

By प्रा डॉ नरेंद्र गोसावी, प्रा विलास चव्हाण
1528 Views
Price: ₹221.25
MRP ₹295.00
You save : ₹73.75
25% Off
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी) : भाग-1

व्यावसायिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी) : भाग-1

By डॉ. आर. जी. रसाळ, प्रा. संतोष. पी. आढाव, डॉ. ए. एस. कापडी, प्रा. सतीश घोटेकर
1165 Views
Price: ₹148.00
MRP ₹185.00
You save : ₹37.00
20% Off
व्यवसाय व्यवस्थापन

व्यवसाय व्यवस्थापन

By Dr. Prag Kalkar,Dr. Ajinath Maruti Doke
1125 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
भारतीय बँकव्यवसाय प्रणाली Indian Banking System (In Marathi)

भारतीय बँकव्यवसाय प्रणाली Indian Banking System (In Marathi)

By Dr. R. K. Dateer, Dr. D. G. Usheer, G. J. Lomte, R. M. Chintamani
1096 Views
Price: ₹91.00
MRP ₹130.00
You save : ₹39.00
30% Off
विपणन व्यवस्थापन  -I

विपणन व्यवस्थापन -I

By Dr. Pramod Biyani
1002 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
व्यावसायिक पर्यावरण आणि उद्योजकता (भाग-2)

व्यावसायिक पर्यावरण आणि उद्योजकता (भाग-2)

By डॉ. अरुण डी. येवले, डॉ. आर. पी. कळमकर, डॉ. बी. डी. रणपिसे
991 Views
Price: ₹86.25
MRP ₹115.00
You save : ₹28.75
25% Off
Business Administration - II (Marathi)

Business Administration - II (Marathi)

By Prof. Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Sunil Joshi, Prof. Pramod Biyani
999 Views
Price: ₹38.00
MRP ₹50.00
You save : ₹12.00
24% Off
अंकेक्षण

अंकेक्षण

By डॉ. एकनाथ हेलगे
981 Views
Price: ₹112.50
MRP ₹150.00
You save : ₹37.50
25% Off
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (भाग-2)

व्यावसायिक अर्थशास्त्र (भाग-2)

By डॉ. एन. एल. चव्हाण
821 Views
Price: ₹183.75
MRP ₹245.00
You save : ₹61.25
25% Off
संघटनात्मक कौशल्य विकास (भाग 2)

संघटनात्मक कौशल्य विकास (भाग 2)

By डॉ. व्ही. डी. निर्मळ, डॉ. ए. के. राऊत, डॉ. एस. के. पुलाटे, डॉ. बी. आर. छवार
810 Views
Price: ₹108.75
MRP ₹145.00
You save : ₹36.25
25% Off
व्यवसाय प्रशासन-I

व्यवसाय प्रशासन-I

By Prof. Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Sunil Joshi, Prof. Pramod Biyani
745 Views
Price: ₹45.00
MRP ₹60.00
You save : ₹15.00
25% Off
आधुनिक बँकिंग

आधुनिक बँकिंग

By डॉ एस के पगार
688 Views
Price: ₹243.75
MRP ₹325.00
You save : ₹81.25
25% Off
आधुनिक बँकिंग प्रणाली

आधुनिक बँकिंग प्रणाली

By डॉ. महादेव रिठे, डॉ. संतोष कुटे
604 Views
Price: ₹168.75
MRP ₹225.00
You save : ₹56.25
25% Off
व्यावसायिक अर्थशास्त्र समग्रलक्षी I

व्यावसायिक अर्थशास्त्र समग्रलक्षी I

By डॉ. डी. जी. उशीर, डॉ. एस. आर. जावळे
603 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
कंपनी कायद्याचे मूलतत्वे II

कंपनी कायद्याचे मूलतत्वे II

By Dr. Amar Bharat Bhosale, Dr. Gyandev Nitwe
554 Views
Price: ₹54.00
MRP ₹85.00
You save : ₹31.00
36% Off
विपणन आणि विक्रयकला (भाग-2)

विपणन आणि विक्रयकला (भाग-2)

By डॉ. गणेश पाटील, डॉ. दिलीप शिंदे, डॉ. संजय देवकर डॉ. धीरज झाल्टे, डॉ. दिपक सुरवसे, डॉ. उर्मिला गिते
542 Views
Price: ₹108.75
MRP ₹145.00
You save : ₹36.25
25% Off
औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थापन

औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थापन

By डॉ. निळकंठ भंगाळे, डॉ. गोपाळ कोल्हे
491 Views
Price: ₹236.00
MRP ₹295.00
You save : ₹59.00
20% Off
बैंकव्यावसाय आणि वितपुरवठा भारतीय बैंकप्रणाली I

बैंकव्यावसाय आणि वितपुरवठा भारतीय बैंकप्रणाली I

By डॉ. डी. जी. उशीर
481 Views
Price: ₹53.00
MRP ₹70.00
You save : ₹17.00
24% Off
व्यवसाय प्रशसनातील आधुनिक प्रवाह

व्यवसाय प्रशसनातील आधुनिक प्रवाह

By Dr. Ajinath Maruti Dake, Dr. Sandeep Sambhaji Panari
467 Views
Price: ₹37.50
MRP ₹50.00
You save : ₹12.50
25% Off
उत्पादन व क्रियात्मक व्यवस्थापन

उत्पादन व क्रियात्मक व्यवस्थापन

By प्रा निळकंठ एकनाथ भंगाळे, प्रा गोपाळ गोरख कोल्हे, डॉ प्रमोद रामभाऊ चौधरी
281 Views
Price: ₹168.75
MRP ₹225.00
You save : ₹56.25
25% Off