B.Com I Preparation Books Combo & Mock Test Series , B.Com I Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi

B.Com I Preparation Books Combo & Mock Test Series , B.Com I Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi (Total 26 Products)
View: 
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म) (Business Economics - Micro) (In Marathi)

व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म) (Business Economics - Micro) (In Marathi)

By Dr. R. K. Dateer, Dr. D. G. Usheer, S. R. Javle, Smt. B. D. Patil
11326 Views
Price: ₹123.50
MRP ₹185.00
You save : ₹61.50
33% Off
बँकव्यवसायाची मूलतत्त्वे (Fundamental Of Banking) (In Marathi)

बँकव्यवसायाची मूलतत्त्वे (Fundamental Of Banking) (In Marathi)

By Dr. Mukund Mahajan
7117 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
संघटनात्मक कौशल्य विकास (Organizational Skill Development) (In Marathi)

संघटनात्मक कौशल्य विकास (Organizational Skill Development) (In Marathi)

By Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Pramod Biyaani, Dr. Sunil Joshi
4958 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Commercial Geography In Marathi

Commercial Geography In Marathi

By Pro.Dr. Susveer Dahivale, Ramesh Wankhede, Pro. Dr. Ravindra Shinde
950 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
विपणन आणि  विक्रयकला

विपणन आणि विक्रयकला

By Sharp Publications
881 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
व्यावसायिक पर्यावरण आणि उद्योजकता (भाग-1)

व्यावसायिक पर्यावरण आणि उद्योजकता (भाग-1)

By डॉ. अरुण डी. येवले, डॉ. आर. पी. कळमकर, डॉ. बी. डी. रणपिसे
721 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
मराठी

मराठी

By Sharp Publications
641 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
विपणनाची मूलतत्त्वे

विपणनाची मूलतत्त्वे

By Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Pramod Biyanee, Dr. Ravindra Deshmukh, Dr. Sunil Joshi
576 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
बँकव्यवसायाची मूलतत्त्वे (Fundamentals Of Banking) (In Marathi)

बँकव्यवसायाची मूलतत्त्वे (Fundamentals Of Banking) (In Marathi)

By Dr. R. K. Dateer, Dr. D. G. Usheer, G. J. Lomte, Dr. R. D. Dhrekar
532 Views
Price: ₹86.45
MRP ₹130.00
You save : ₹43.55
34% Off
व्यापारी भूगोल

व्यापारी भूगोल

By डॉ. वसुदेव साळुंके, डॉ. गणेश चव्हाण, डॉ. सुरिंदर वावळे, प्रा. आकाश सोनवणे, प्रा. राजेंद्र पवार
526 Views
Price: ₹138.94
MRP ₹195.00
You save : ₹56.06
29% Off
व्यावसायिक अर्थशास्त्र

व्यावसायिक अर्थशास्त्र

By डॉ मुकुंद इंगळे, डॉ उमेश घोडेस्वार
507 Views
Price: ₹178.13
MRP ₹250.00
You save : ₹71.88
29% Off
विपणनाची मूलतत्त्वे (Fundamental Of Marketing) (In Marathi)

विपणनाची मूलतत्त्वे (Fundamental Of Marketing) (In Marathi)

By Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Pramod Biyaani, Dr. Ravindra Deshmukh
500 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे

अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे

By डॉ. मुकुंद रामभाऊ इंगळे, डॉ. उमेश भाऊराव घोडेस्वार
442 Views
Price: ₹138.94
MRP ₹195.00
You save : ₹56.06
29% Off
संघटनात्मक कौशल्य विकास (भाग 1)

संघटनात्मक कौशल्य विकास (भाग 1)

By डॉ. जे. आर. भोर, प्रा. डॉ. जे. बी. मोरे, डॉ. एस. के. पुलाट, डॉ. डी. के. मोटे
437 Views
Price: ₹103.31
MRP ₹145.00
You save : ₹41.69
29% Off
व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

By Sharp Publications
411 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

By Sharp Publications
397 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
ग्राहक सरक्षण आणि व्यावसायिक नीतिमूल्ये

ग्राहक सरक्षण आणि व्यावसायिक नीतिमूल्ये

By Dr. Prashankumar Deshmukh, Dr. R. J. Sable, Dr. Madhvi Jadhavrao, Sangeeta Jagtap
388 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
संघटानात्मक कौसल्या विकास १

संघटानात्मक कौसल्या विकास १

By Sharp Publications
367 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (भाग-1)

व्यावसायिक अर्थशास्त्र (भाग-1)

By डॉ. एन. एल. चव्हाण
352 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
व्यवसाय संघटनेची मूलतत्त्वे

व्यवसाय संघटनेची मूलतत्त्वे

By डॉ नागलक्ष्मी तिरमनवार, डॉ एस पी गिरासे, डॉ नितीन सोनगिरकर
314 Views
Price: ₹231.56
MRP ₹325.00
You save : ₹93.44
29% Off
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म)

व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म)

By Dr. D. G. Usheer, Dr. R. K. Dateer, Dr. S. R. Javle, Dr. Smt. B. D. Patil, Dr. G. R. Pingle
306 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

By Sharp Publications
298 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
सूक्ष्म अर्थशास्त्र

सूक्ष्म अर्थशास्त्र

By डॉ एन एल चव्हाण
293 Views
Price: ₹281.44
MRP ₹395.00
You save : ₹113.56
29% Off
विपणन आणि विक्रयकला (भाग-1)

विपणन आणि विक्रयकला (भाग-1)

By डॉ. दिलीप बी. शिंदे, डॉ. गणेश आर. पाटील, डॉ. धीरज झाल्टे, डॉ. संजय बी. देवकर, डॉ. दीपक के. सुरवसे
241 Views
Price: ₹81.94
MRP ₹115.00
You save : ₹33.06
29% Off
व्यवसाय व्यवस्थापनाची मूलतत्त्वे

व्यवसाय व्यवस्थापनाची मूलतत्त्वे

By डॉ. एस. पी. गिरासे, डॉ. नागलक्ष्मी एन. तिरमनवार, डॉ. नितीन सोनगिरकर
222 Views
Price: ₹138.94
MRP ₹195.00
You save : ₹56.06
29% Off
बॅकव्यवसायाची मूलतत्त्वे

बॅकव्यवसायाची मूलतत्त्वे

By Dr. D. G. Usheer, Dr. R. K. Dateer, Dr. R. D. Dhrekar, G. J. Lomte
164 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off