Prashant Publications UGC NET Library Science Textbook

Language

Material Type

Prashant Publications UGC NET Library Science Textbook (Total 11 Products)
View: 
ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र (खंड 1 ते 10)

ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र (खंड 1 ते 10)

By प्रा. प्रदीप पाटील, प्रा. कल्पना सोनवणे-पाटील
3144 Views
Price: ₹2,250.00
MRP ₹3,000.00
You save : ₹750.00
25% Off
ज्ञान स्त्रोत केंद्रे (भाग-10)

ज्ञान स्त्रोत केंद्रे (भाग-10)

By प्रा प्रदीप पाटील, प्रा कल्पना सोनवणे
2591 Views
Price: ₹206.25
MRP ₹275.00
You save : ₹68.75
25% Off
संशोधन पद्धती (भाग-9)

संशोधन पद्धती (भाग-9)

By प्रा प्रदीप पाटील, प्रा कल्पना सोनवणे
2185 Views
Price: ₹243.75
MRP ₹325.00
You save : ₹81.25
25% Off
ग्रंथालय संगणकीकरण (भाग-8)

ग्रंथालय संगणकीकरण (भाग-8)

By प्रा प्रदीप पाटील, प्रा कल्पना सोनवणे
2065 Views
Price: ₹243.75
MRP ₹325.00
You save : ₹81.25
25% Off
माहिती तंत्रज्ञान (भाग-7)

माहिती तंत्रज्ञान (भाग-7)

By प्रा प्रदीप पाटील, प्रा कल्पना सोनवणे
3582 Views
Price: ₹243.75
MRP ₹325.00
You save : ₹81.25
25% Off
ग्रंथालय व्यवस्थापन (भाग-6)

ग्रंथालय व्यवस्थापन (भाग-6)

By प्रा प्रदीप पाटील, प्रा कल्पना सोनवणे
3615 Views
Price: ₹243.75
MRP ₹325.00
You save : ₹81.25
25% Off
ज्ञान व्यवस्थापन (भाग-5)

ज्ञान व्यवस्थापन (भाग-5)

By प्रा प्रदीप पाटील, प्रा कल्पना सोनवणे
2190 Views
Price: ₹243.75
MRP ₹325.00
You save : ₹81.25
25% Off
ग्रंथालय सेवा (भाग-4)

ग्रंथालय सेवा (भाग-4)

By प्रा प्रदीप पाटील, प्रा कल्पना सोनवणे
2464 Views
Price: ₹206.25
MRP ₹275.00
You save : ₹68.75
25% Off
माहिती साधने (भाग-3)

माहिती साधने (भाग-3)

By प्रा प्रदीप पाटील, प्रा कल्पना सोनवणे
2260 Views
Price: ₹206.25
MRP ₹275.00
You save : ₹68.75
25% Off
ग्रंथालय चळवळ आणि कायदा (भाग-2)

ग्रंथालय चळवळ आणि कायदा (भाग-2)

By प्रा प्रदीप पाटील, प्रा कल्पना सोनवणे
2128 Views
Price: ₹206.25
MRP ₹275.00
You save : ₹68.75
25% Off
माहितीशास्त्र (भाग-1)

माहितीशास्त्र (भाग-1)

By प्रा प्रदीप पाटील, प्रा कल्पना सोनवणे
1861 Views
Price: ₹206.25
MRP ₹275.00
You save : ₹68.75
25% Off