Science Books by Success Publications, Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Top Selling

Science Books by Success Publications, Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Top Selling (Total 147 Products)
View: 
Analytical Chemistry Sem-III

Analytical Chemistry Sem-III

By Dr. Madhav S. Nimase, Prataprao D. Dhondge, Dr. Jayraj S. Aher, Madhukar P. Shinde, Dr. Mohan D. Sangale, Anil M. Jadhav
180 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹195.00
You save : ₹65.33
34% Off
Analog Systems

Analog Systems

By Sheetal S. Rajapurkar, Jyoti V. Deshpande
197 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Air And Water Microbiology

Air And Water Microbiology

By Dr. Pratima P. Wagh
404 Views
Price: ₹109.73
MRP ₹165.00
You save : ₹55.28
34% Off
Agriculture And Environmental Microbiology

Agriculture And Environmental Microbiology

By Dr. Sangeeta S. Ahiwale, Vaishali E. Sonawane (Ahire), Laxmi S. Singh
214 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹195.00
You save : ₹65.33
34% Off
Physics: Advanced Electronics

Physics: Advanced Electronics

By Dr. Vasant G. Wagh, Satish U. Ekar, Pravin R. Yewale
212 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Web Technologies

Web Technologies

By Dr. Janardan A. Pawar, Dr. R. D. Patil, Prof. Sarita Dhawale, Prof. V. R. Wani, Prof. S. G. Lakhadive
218 Views
Price: ₹196.18
MRP ₹295.00
You save : ₹98.83
34% Off
Software Testing

Software Testing

By prof. Dr. M. M. Puri, Prof. Janardhan A. Pawar,Prof. V. R. Wani, Prof. S. G. Lakhdive, Prof. Snehal A. Dhane
165 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Software Engineering

Software Engineering

By Prof. Mrs. Shraddha S. Sant, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Prasad M. Sawant, Prof. Salahudin Sajan
156 Views
Price: ₹172.90
MRP ₹260.00
You save : ₹87.10
34% Off
Relational Database Management System

Relational Database Management System

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Gautam A. Kudale, Prof. Sujata P. Patil, Prof. Vidya H. Bankar
158 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Recent Trends In IT

Recent Trends In IT

By prof. Dr. M. M. Puri, Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Janardhan A. Pawar, Prof. Shivendu Bhusan, Prof. Megha
160 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Programming In Visual Basics

Programming In Visual Basics

By Prof. Gauri Khire, Prof. Yogiraj V. Chandratre, Prof. Kashinath Gunjal, Prof. Mrs. Pranita P. Raskar
196 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
Principles Of Management

Principles Of Management

By Dr. Babasaheb Sangale, Mr. Arshad Khalid, Dr. Prasanna Deshmukh
201 Views
Price: ₹109.73
MRP ₹165.00
You save : ₹55.28
34% Off
Object Oriented Software Engineering

Object Oriented Software Engineering

By Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar, Prof. S. G. Lakhdive
178 Views
Price: ₹186.20
MRP ₹280.00
You save : ₹93.80
34% Off
Object Oriented Programming Using C++

Object Oriented Programming Using C++

By Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Sayyad Razak Nizam, Prof. C. G. Gholap, Prof. Santosh B. Dhole
162 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. R. D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Namrata S. Gadgil, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Sudipta Banerjee
178 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Introduction To Operating System

Introduction To Operating System

By Prof. Mrs. Deepali N. Bhoskar, Prof. Mrs. Sangita Sham Nimbalkar, Prof. Mrs. Shakila Siddavatam, Prof. Sadanand Borse
221 Views
Price: ₹172.90
MRP ₹260.00
You save : ₹87.10
34% Off
Human Resource Management

Human Resource Management

By Dr. G. M. Dumbre, Dr. S. D. Takalkar, Dr. Neha Dixit, Dr. R. D. Darekar, Prof. Dr. V. D. Barve
195 Views
Price: ₹123.03
MRP ₹185.00
You save : ₹61.98
34% Off
Enterprises Resource Planning & Management

Enterprises Resource Planning & Management

By Dr. Shivaji Mundhe, Prof. Vishakha Wagh, Prof. Monika Shinde, Prof. Shivaji Bachhav
166 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Dot Net Programming

Dot Net Programming

By Prof. Dr. R. D. Patil, Prof. Janardan A. Pawar, Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar
100 Views
Price: ₹222.78
MRP ₹335.00
You save : ₹112.23
34% Off
Database Management System

Database Management System

By Mrs. Monali Chaudhari, Mr. S. S. Talule, Mr. Satyavan Mahadeo Kunjir
162 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Data Structure Using C

Data Structure Using C

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Nilesh B. Mahajan, Prof. Vijayshri Gosavi, Prof. Mrs. Sudeepta Banerjee
152 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Computer Networking

Computer Networking

By Dr. Ranjit Patil, Nandita Kulkarni, Vinaya Hasamnis
247 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹195.00
You save : ₹65.33
34% Off
C - Programming

C - Programming

By Mr. Ajay Mahadeo Gadhave, Ms. Varsha Ikhe
185 Views
Price: ₹142.98
MRP ₹215.00
You save : ₹72.03
34% Off
Business Statistics

Business Statistics

By Dr. Madhavi Sugaraj Jadhawrao, Ms. Megha Ankush Kale
339 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Business Communication Skills

Business Communication Skills

By Dr. Govind. M. Dumbre, Dr. Govind. M. Dumbre, Mr. Arshad Khalid
149 Views
Price: ₹89.78
MRP ₹135.00
You save : ₹45.23
34% Off
Advanced Web Technology

Advanced Web Technology

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Vilas Ramakant Wani, Prof. Sudarshan Ghansham Lakhdive, Prof. Namrata s. Gadgil
172 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Advanced Java

Advanced Java

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Vilas Ramakant Wani, Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. S. Bhushan, Prof. Reshma M. Sabale
190 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off