प्राचीन भारताचा इतिहास संक्षेप/ सारांश

By संध्या काटकर more
375 Views
Selling Price : ₹179.55
MRP : ₹270.00
You will save : ₹90.45 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All General Knowledge books by Nirali Prakashan
Author: संध्या काटकर
Number of Pages 333
Edition First Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
प्राचीन भारताचा इतिहास संक्षेप/  सारांश - Page 1 प्राचीन भारताचा इतिहास संक्षेप/  सारांश - Page 2 प्राचीन भारताचा इतिहास संक्षेप/  सारांश - Page 3 प्राचीन भारताचा इतिहास संक्षेप/  सारांश - Page 4 प्राचीन भारताचा इतिहास संक्षेप/  सारांश - Page 5

प्राचीन भारताचा इतिहास संक्षेप/ सारांश by संध्या काटकर
Book Summary:

इतिहास माणसाला दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शन करतो. इतिहास हा गतकाळातील मानवी जीवनाचा आरसा असतो. मानवी जीवनाची कथा इतिहासात शब्दबद्ध केलेली असते. इतिहासाच्या अध्ययनामुळे आजच्या काळातील घडामोडींपर्यंत आपण झेप घेऊ शकतो. तेच मर्म इतिहास सेट-नेट, केंद्र लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नेमलेल्या नव्या अभ्यासक्रमाचे आहे. इतिहास हा सर्वव्यापी व बहुआयामी विषय असल्यामुळे त्या अनुषंगाने विषयाचे योग्य विवेचन करण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत पुस्तकात केला आहे. नव्या अभ्यासक्रमातील कोणताही मुद्या किंवा उपमुद्या सुटणार नाही याची योग्य काळजी घेतली आहे.

प्रस्तुत पुस्तक महाराष्ट लोकसेवा आयोग व केंद्र लोकसेवा आयोगाने सामान्य अध्ययनाच्या पहिल्या पेपरमधील इतिहास या घटकाच्या अभ्यासक्रमावर तसेच इतिहास सेट-नेट परीक्षा पेपर क्र. २ व ३ मधील प्राचीन भारताच्या इतिहासाच्या सुधारित अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. सर्व घटकातील मुद्द्यांचा समावेश या पुस्तकात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमाणे प्रश्‍नपत्रिकेच्या नवीन प्रश्‍न-स्वरूपानुसार (वस्तुनिष्ठ) अभ्यास करणे आणि तो लक्षात ठेवणे सोईस्कर व सोपे जावे यासाठी अभ्यासक्रमातील घटक व उपघटकांचे जास्तीत जास्त मुद्दे पाडून स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतिहासासारख्या विषयातील घटना, त्यांच्या सनावली, योग्य क्रम व त्यांच्यातील योग्य संबंध विद्यार्थ्यांच्या लक्षात सहजपणे कसा राहील याचाही प्रयत्न केला आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for Competitive Exam.

Related General Knowledge Books
Books similar to प्राचीन भारताचा इतिहास संक्षेप/ सारांश
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!