Management Books by Thakur Publication, Management Textbook in English

Category

Publisher

Language

Material Type

Management Books by Thakur Publication, Management Textbook in English (Total 17 Products)
View: 
Universal Human Values And Professional Ethics

Universal Human Values And Professional Ethics

By Dr. Saroj Kumar, Prof. Sheenu Nayyer
188 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
Marketing Management

Marketing Management

By Dr. Manjusha S. Kadam, Dr. Mahendra D. Ingole 
172 Views
Price: ₹128.25
MRP ₹180.00
You save : ₹51.75
29% Off
Entrepreneurship Development

Entrepreneurship Development

By Dr. Saroj Kumar, Mr. Ujjal Das
166 Views
Price: ₹138.94
MRP ₹195.00
You save : ₹56.06
29% Off
Contemporary Frameworks In Management

Contemporary Frameworks In Management

By Dr. Saroj Kumar
157 Views
Price: ₹128.25
MRP ₹180.00
You save : ₹51.75
29% Off
Financial Management

Financial Management

By Dr. B. N. Gupta Ravi, Pravin Subhash Gosavi
155 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Strategic Human Resource Management

Strategic Human Resource Management

By Dr. Saroj Kumar, Mrs. Veera Thakur
146 Views
Price: ₹110.44
MRP ₹155.00
You save : ₹44.56
29% Off
Human Resource Management

Human Resource Management

By Veera Thakur, Santosh Sharma
145 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Operations & Supply Chain Management

Operations & Supply Chain Management

By Dr. Preeti Mahesh Kulkarni, Ankita Arjun Wagh
142 Views
Price: ₹135.38
MRP ₹190.00
You save : ₹54.63
29% Off
Quantitative Techniques In Management

Quantitative Techniques In Management

By Dr. Saroj Kumar, Pravesh Kumar Singh
121 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Marketing of Services

Marketing of Services

By Mohd. Farook Azam, Mr. Amit Kumar
109 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Marketing Management - II

Marketing Management - II

By Dr. Saroj Kumar, Ujjal Das
105 Views
Price: ₹110.44
MRP ₹155.00
You save : ₹44.56
29% Off
Financial Management And Corporate Finance

Financial Management And Corporate Finance

By Dr. Saroj Kumar, Priyanka Singh
100 Views
Price: ₹117.56
MRP ₹165.00
You save : ₹47.44
29% Off
Start Up And New Venture Management

Start Up And New Venture Management

By (Prof.) Dr. Atul Kapdi, Dr. Pankaj Kumar Ambadas Anawade, Mrs. Vinita Ahire Kale
97 Views
Price: ₹124.69
MRP ₹175.00
You save : ₹50.31
29% Off
Business, Government & Society

Business, Government & Society

By Dr. Jayashree V. Bhalerao, Dr. Kalpana Lodha
88 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
Marketing Research

Marketing Research

By Dr. Subhash Jagannath Jadhav, Dr. Shastri Jayant Haripant, Prof. Pramod Gorakhnath Jadhav
75 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Consumer Behaviour

Consumer Behaviour

By (Dr.) Prof. Shruti V. Joshi, Prof. Rizwan Ahmed Mushtak Ahmed Shaikh
67 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Business Environment

Business Environment

By Veera Thakur, Tripti Singh Chowdhury
67 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off