Management Books by Thakur Publication, Management Textbook in English

Category

Publisher

Language

Material Type

Management Books by Thakur Publication, Management Textbook in English (Total 17 Products)
View: 
Universal Human Values And Professional Ethics

Universal Human Values And Professional Ethics

By Dr. Saroj Kumar, Prof. Sheenu Nayyer
8295 Views
Price: ₹90.00
MRP ₹120.00
You save : ₹30.00
25% Off
Marketing Management - II

Marketing Management - II

By Dr. Saroj Kumar, Ujjal Das
6048 Views
Price: ₹116.25
MRP ₹155.00
You save : ₹38.75
25% Off
Human Resource Management

Human Resource Management

By Veera Thakur, Santosh Sharma
5878 Views
( 52 )
Price: ₹150.00
MRP ₹200.00
You save : ₹50.00
25% Off
Financial Management

Financial Management

By Dr. B. N. Gupta Ravi, Pravin Subhash Gosavi
4759 Views
Price: ₹150.00
MRP ₹200.00
You save : ₹50.00
25% Off
Contemporary Frameworks In Management

Contemporary Frameworks In Management

By Dr. Saroj Kumar
4516 Views
Price: ₹135.00
MRP ₹180.00
You save : ₹45.00
25% Off
Operations & Supply Chain Management

Operations & Supply Chain Management

By Dr. Preeti Mahesh Kulkarni, Ankita Arjun Wagh
4237 Views
( 52 )
Price: ₹142.50
MRP ₹190.00
You save : ₹47.50
25% Off
Quantitative Techniques In Management

Quantitative Techniques In Management

By Dr. Saroj Kumar, Pravesh Kumar Singh
4171 Views
Price: ₹157.50
MRP ₹210.00
You save : ₹52.50
25% Off
Business Environment

Business Environment

By Veera Thakur, Tripti Singh Chowdhury
4112 Views
Price: ₹120.00
MRP ₹160.00
You save : ₹40.00
25% Off
Consumer Behaviour

Consumer Behaviour

By (Dr.) Prof. Shruti V. Joshi, Prof. Rizwan Ahmed Mushtak Ahmed Shaikh
3879 Views
( 53 )
Price: ₹157.50
MRP ₹210.00
You save : ₹52.50
25% Off
Financial Management And Corporate Finance

Financial Management And Corporate Finance

By Dr. Saroj Kumar, Priyanka Singh
3708 Views
( 51 )
Price: ₹123.75
MRP ₹165.00
You save : ₹41.25
25% Off
Strategic Human Resource Management

Strategic Human Resource Management

By Dr. Saroj Kumar, Mrs. Veera Thakur
3657 Views
( 53 )
Price: ₹116.25
MRP ₹155.00
You save : ₹38.75
25% Off
Business, Government & Society

Business, Government & Society

By Dr. Jayashree V. Bhalerao, Dr. Kalpana Lodha
3605 Views
( 56 )
Price: ₹112.50
MRP ₹150.00
You save : ₹37.50
25% Off
Marketing Management

Marketing Management

By Dr. Manjusha S. Kadam, Dr. Mahendra D. Ingole 
3514 Views
Price: ₹135.00
MRP ₹180.00
You save : ₹45.00
25% Off
Entrepreneurship Development

Entrepreneurship Development

By Dr. Saroj Kumar, Mr. Ujjal Das
3250 Views
Price: ₹146.25
MRP ₹195.00
You save : ₹48.75
25% Off
Start Up And New Venture Management

Start Up And New Venture Management

By (Prof.) Dr. Atul Kapdi, Dr. Pankaj Kumar Ambadas Anawade, Mrs. Vinita Ahire Kale
3086 Views
( 53 )
Price: ₹131.25
MRP ₹175.00
You save : ₹43.75
25% Off
Marketing Research

Marketing Research

By Dr. Subhash Jagannath Jadhav, Dr. Shastri Jayant Haripant, Prof. Pramod Gorakhnath Jadhav
2665 Views
( 54 )
Price: ₹157.50
MRP ₹210.00
You save : ₹52.50
25% Off
Marketing of Services

Marketing of Services

By Mohd. Farook Azam, Mr. Amit Kumar
2352 Views
( 51 )
Price: ₹150.00
MRP ₹200.00
You save : ₹50.00
25% Off