Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University B.Sc. - Bachelor of Science Books , B.Sc. - Bachelor of Science Textbook in English - Top Selling

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University B.Sc. - Bachelor of Science Books , B.Sc. - Bachelor of Science Textbook in English - Top Selling (Total 151 Products)
View: 
Chemistry Of Industrially Important Products

Chemistry Of Industrially Important Products

By Dr. N. S. Sonawane, Prof. M. G. Kasar , Dr. M. S. Borse, Dr. R. S. Dhivare, Prof. K. M. Borse
277 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
PHY 602_Material Science

PHY 602_Material Science

By Dr. Preeti Raotole, Dr. R. G. Bavane, Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. D. R. Patil, Dr. R. R. Kinage
420 Views
Price: ₹110.20
MRP ₹145.00
You save : ₹34.80
24% Off
PHY 601_Quantum Mechanics

PHY 601_Quantum Mechanics

By Dr. G. B. Shelake, Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. H.M. Patil, Dr. I. J. Patil
450 Views
Price: ₹95.00
MRP ₹125.00
You save : ₹30.00
24% Off
BOT 604 -  Economic Botany (KBCNMU)

BOT 604 - Economic Botany (KBCNMU)

By Dr. Smita S. Chaudhari, Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
629 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹175.00
You save : ₹42.00
24% Off
PHY 605 (SEC) Basic Instrumentation Skills  (KBCNMU)

PHY 605 (SEC) Basic Instrumentation Skills (KBCNMU)

By Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. U. S. Jagtap
1251 Views
Price: ₹148.20
MRP ₹195.00
You save : ₹46.80
24% Off
PHY 602 Material Science (KBCNMU)

PHY 602 Material Science (KBCNMU)

By Dr. Preeti Raotole, Dr. R. G. Bavane, Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. D. R. Patil, Dr. R. R. Kinage
678 Views
Price: ₹110.20
MRP ₹145.00
You save : ₹34.80
24% Off
Theoretical Computer Science (KBCNMU)

Theoretical Computer Science (KBCNMU)

By Dr. Ranjana Zinjore, Dr. Gauri M. Patil, Prof. Sanjay E. Pate
586 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹105.00
You save : ₹25.20
24% Off
Computer Network (KBCNMU)

Computer Network (KBCNMU)

By Dr. Rakesh Deore, Prof. Rajashree Deshmukh, Prof. Sanjay E. Pate
576 Views
Price: ₹38.00
MRP ₹50.00
You save : ₹12.00
24% Off
Physical Geography Of Maharashtra

Physical Geography Of Maharashtra

By Dr. Prashant R. Torawane, Dr. Suresh C. Ahire, Dr. Satish Patil, Dr. Amol R. Bhuyar
404 Views
Price: ₹32.30
MRP ₹45.00
You save : ₹12.70
28% Off
Environmental Geography

Environmental Geography

By Dr. Suresh C. Ahire, Dr. Shivaji B. Patil, Dr. Sunil C. Gorane, Dr. Shrikant Mahajan, Smt. Deepali Thakare
369 Views
Price: ₹28.50
MRP ₹40.00
You save : ₹11.50
29% Off
Polymer Chemistry

Polymer Chemistry

By Dr. Milind M. Patil, Prof. Paresh G. Patil, Dr. Nitin B. Sonawane, Dr. Jyoti P. Mahashabde
442 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹55.00
You save : ₹15.10
27% Off
Analytical Techniques

Analytical Techniques

By Dr. C. M. Bhavsar, Prof. (Dr.) T. J. Patil, Dr. N. S. Sonawane, Prof. J. U. Chavan
359 Views
Price: ₹36.10
MRP ₹50.00
You save : ₹13.90
28% Off
Chemistry Of Inorganic Solids

Chemistry Of Inorganic Solids

By Prof. (Dr.) T. J. Patil, Dr. N.S. Sonawane
385 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹55.00
You save : ₹15.10
27% Off
BOT 606 (B) - Plant Breeding (KBCNMU)

BOT 606 (B) - Plant Breeding (KBCNMU)

By Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
953 Views
Price: ₹72.20
MRP ₹95.00
You save : ₹22.80
24% Off
BOT 605 - Floriculture (KBCNMU)

BOT 605 - Floriculture (KBCNMU)

By Dr. S. A. Patil, Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
871 Views
Price: ₹102.60
MRP ₹135.00
You save : ₹32.40
24% Off
BOT 602 - Gymnosperms and Paleobotany (KBCNMU)

BOT 602 - Gymnosperms and Paleobotany (KBCNMU)

By Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
956 Views
Price: ₹68.40
MRP ₹90.00
You save : ₹21.60
24% Off
BOT 601 - Higher Cryptogams (KBCNMU)

BOT 601 - Higher Cryptogams (KBCNMU)

By Dr. C. M. Pawara, Prof. C. D. Patil, Dr. G. M. Rane
1187 Views
Price: ₹102.60
MRP ₹135.00
You save : ₹32.40
24% Off
CS 606 (B) JAVA Programming- II (KBCNMU)

CS 606 (B) JAVA Programming- II (KBCNMU)

By Prof. S. D. Mone, Dr. G. R. Wani, Prof. Sanjay E. Pate
708 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
CS 605 (SEC) Python Programming- II (KBCNMU)

CS 605 (SEC) Python Programming- II (KBCNMU)

By Dr. B. H. Barhate, Harshal Patil
774 Views
Price: ₹91.20
MRP ₹120.00
You save : ₹28.80
24% Off
CS 602 Relational Database Management Systems (KBCNMU)

CS 602 Relational Database Management Systems (KBCNMU)

By Dr. B. H. Barhate, Dr. K. C. Deshmukh, Prof. Priyanka V. Barhate
755 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
CS 601 Operating System (KBCNMU)

CS 601 Operating System (KBCNMU)

By Prof. Sanjay E. Pate, Prof. Anand J. Maheshwari
686 Views
Price: ₹49.40
MRP ₹65.00
You save : ₹15.60
24% Off
PHY 603 Nuclear Physics (KBCNMU)

PHY 603 Nuclear Physics (KBCNMU)

By Dr. Prakash B. Ahirrao , Dr. G. D. Deshmukh
993 Views
Price: ₹91.20
MRP ₹120.00
You save : ₹28.80
24% Off
ZOO 606 (B) : Sericulture (KBCNMU)

ZOO 606 (B) : Sericulture (KBCNMU)

By Dr. A. J. Patil, Dr. Sujata Gaikawad, Dr. Y.M.Bhosale, Dr. Rajashri P. Nemade, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
730 Views
Price: ₹49.40
MRP ₹65.00
You save : ₹15.60
24% Off
ZOO 605 : Research Methodology (KBCNMU)

ZOO 605 : Research Methodology (KBCNMU)

By Prof. A. T. Kalse , Dr. D. V. Ahirrao, Dr. L. B. Pawar, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
633 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹110.00
You save : ₹26.40
24% Off
ZOO 604 : Microtechnique (KBCNMU)

ZOO 604 : Microtechnique (KBCNMU)

By Prof. A. T. Kalse, Prof. S. S. Patole , Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
525 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹70.00
You save : ₹16.80
24% Off
ZOO 603 : Applied Zoology (KBCNMU)

ZOO 603 : Applied Zoology (KBCNMU)

By Dr. D. V. Ahirrao, Prof. S. S. Patole, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
605 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
ZOO 602 : Chick Embryology (KBCNMU)

ZOO 602 : Chick Embryology (KBCNMU)

By Dr. L. B. Pawar, Dr. I. S. Ahirrao, Dr. M.V. Amrutsagar, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
482 Views
Price: ₹60.80
MRP ₹80.00
You save : ₹19.20
24% Off
ZOO 601 : Study Of Leech And Calotes (KBCNMU)

ZOO 601 : Study Of Leech And Calotes (KBCNMU)

By Prof. S. S. Patole, Dr. S. G. Chinchore, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
845 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹70.00
You save : ₹16.80
24% Off
TYBSc Chemistry Text Books Set (CH 601-609 & Practical) - KBCNMU

TYBSc Chemistry Text Books Set (CH 601-609 & Practical) - KBCNMU

By Prof. (Dr.) A. M. Nemade, Dr. H. A. Mahajan Dr. G. H. Sonawane, Dr. V. T. Patil, Dr. S. D. Yeole
1813 Views
Price: ₹383.80
MRP ₹505.00
You save : ₹121.20
24% Off
CH-607-08-09 Practical Chemistry (KBCNMU)

CH-607-08-09 Practical Chemistry (KBCNMU)

By Dr. A. M. Nemade, Dr. H. A. Mahajan, S. L. Vispute, Dr. A. N. Sonar, M. S. Patil, Dr. J. U. Patil, Dr. V. B. Jadhav, Dr. R. G. M
1300 Views
Price: ₹68.40
MRP ₹90.00
You save : ₹21.60
24% Off