Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University B.Sc. Zoology Books by Prashant Publications, B.Sc. Zoology Lab Manuals

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University B.Sc. Zoology Books by Prashant Publications, B.Sc. Zoology Lab Manuals (Total 16 Products)
View: 
Practical Zoology B.Sc Sem-II

Practical Zoology B.Sc Sem-II

By Dr P S Lohar
16336 Views
Price: ₹37.50
MRP ₹50.00
You save : ₹12.50
25% Off
Practical Zoology B.Sc Sem-I

Practical Zoology B.Sc Sem-I

By Dr P S Lohar
11146 Views
Price: ₹41.25
MRP ₹55.00
You save : ₹13.75
25% Off
Evolutionary Biology With Practicals

Evolutionary Biology With Practicals

By Prof. S. S. Patole, Mr. Hasim Shaikh, Dr. Yuvraj M. Bhosale
3745 Views
Price: ₹48.75
MRP ₹65.00
You save : ₹16.25
25% Off
ZOO 607-608-609 Practical Zoology - (Sem-VI) (KBCNMU)

ZOO 607-608-609 Practical Zoology - (Sem-VI) (KBCNMU)

By Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
3580 Views
Price: ₹52.00
MRP ₹65.00
You save : ₹13.00
20% Off
Biochemistry

Biochemistry

By Prof. S. S. Patole, Dr. R. K. Petare, Mr. Hasim Shaikh
3513 Views
Price: ₹48.75
MRP ₹65.00
You save : ₹16.25
25% Off
Genetics With Practicals

Genetics With Practicals

By Dr. Rajashri P. Nemade, Dr. S. R. Gaikwad, Dr. N G. Mahajan, Dr. Manojkumar Chopda
3264 Views
Price: ₹56.25
MRP ₹75.00
You save : ₹18.75
25% Off
Comparative Anatomy of Vertebrates

Comparative Anatomy of Vertebrates

By Dr S S Patole, Dr V R Borane, Prof H M Shaikh
3211 Views
Price: ₹45.00
MRP ₹60.00
You save : ₹15.00
25% Off
Evolutionary Biology With Practicals

Evolutionary Biology With Practicals

By Dr. N. G. Mahajan, Dr. M. C. Patil, Dr. Manojkumar Chopda, Dr. R. M. Chaudhari
3067 Views
Price: ₹56.25
MRP ₹75.00
You save : ₹18.75
25% Off
Physiology With Practicals

Physiology With Practicals

By Dr. Rajashri P. Nemade, Dr. Lahu Pawar, Dr. P B. Patil, Dr. N G. Mahajan, Dr. Manojkumar Chopda
2949 Views
Price: ₹48.75
MRP ₹65.00
You save : ₹16.25
25% Off
Developmental Biology of Vertebrates

Developmental Biology of Vertebrates

By Dr S S Patole, Dr A T Kalse, Dr Yusuf Patel
2846 Views
Price: ₹41.25
MRP ₹55.00
You save : ₹13.75
25% Off
Practical Zoology

Practical Zoology

By Dr S S Patole, Dr V R Borane, Prof. Dr. A. T. Kalse
2750 Views
Price: ₹45.00
MRP ₹60.00
You save : ₹15.00
25% Off
Biochemistry With Practicals

Biochemistry With Practicals

By Dr. Rajashri P. Nemade, Dr. D. V. Ahirrao, Dr. N G. Mahajan, Dr. Manojkumar Chopda
2708 Views
( 52 )
Price: ₹45.00
MRP ₹60.00
You save : ₹15.00
25% Off
Comparative Anatomy of Vertebrates

Comparative Anatomy of Vertebrates

By Dr. M. Z. Chopda, Dr.Mrs. N. G. Mahajan, Dr. A. D. Shelke, Dr. K. D. Ahirrao, Dr.Mrs. R. P. Nemade
2632 Views
Price: ₹41.25
MRP ₹55.00
You save : ₹13.75
25% Off
Genetics With Practicals

Genetics With Practicals

By Prof. S. S. Patole, Dr. V. R. Borane, Dr. R. K. Petare
2570 Views
Price: ₹45.00
MRP ₹60.00
You save : ₹15.00
25% Off
Developmental Biology of Vertebrates

Developmental Biology of Vertebrates

By Dr. M. Z. Chopda, Dr.Mrs. N. G. Mahajan, Dr. L. B. Pawar, Prof. Ajit Kalse, Dr.Mrs. R. P. Nemade
2556 Views
Price: ₹37.50
MRP ₹50.00
You save : ₹12.50
25% Off
Physiology With Practicals

Physiology With Practicals

By Prof. S. S. Patole, Dr. V. R. Borane, Dr. K. D. Ahirrao
2420 Views
Price: ₹56.25
MRP ₹75.00
You save : ₹18.75
25% Off