Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University B.Sc. Statistics Books by Prashant Publications, B.Sc. Statistics Textbook

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University B.Sc. Statistics Books by Prashant Publications, B.Sc. Statistics Textbook (Total 4 Products)
View: 
Descriptive Statistics - I

Descriptive Statistics - I

By Prof P B Bharate
1400 Views
( 52 )
Price: ₹71.25
MRP ₹100.00
You save : ₹28.75
29% Off
Probability & Probability Distributions - I

Probability & Probability Distributions - I

By Prof P B Bharate, Prof J B Jain
1343 Views
( 53 )
Price: ₹64.13
MRP ₹90.00
You save : ₹25.88
29% Off
Descriptive Statistics - II

Descriptive Statistics - II

By Prof P B Bharate, Prof D. B. Patil, Prof. R. M. Agrawal
1254 Views
( 51 )
Price: ₹92.63
MRP ₹130.00
You save : ₹37.38
29% Off
Probability & Probability Distributions - II

Probability & Probability Distributions - II

By Prof. Mrs. R. S. Somwanshi, Prof. S. L. Kulkarni, Dr. K. G. Khadse
1169 Views
Price: ₹131.25
MRP ₹175.00
You save : ₹43.75
25% Off