Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University Computer Science Books by Prashant Publications, Computer Science Textbook

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University Computer Science Books by Prashant Publications, Computer Science Textbook (Total 19 Products)
View: 
TYBSc Computer Text Books Set (CS 501-506) - KBCNMU

TYBSc Computer Text Books Set (CS 501-506) - KBCNMU

By Prof. Sanjay E. Pate, Dr. Rupali Patil, Prof. A. J. Maheshwari, Dr. B. H. Barhate, Prof. Anis M. Kureshi, Prof. S. D. Mone, Dr.
284 Views
Price: ₹304.00
MRP ₹400.00
You save : ₹96.00
24% Off
Python Programming-I

Python Programming-I

By Dr. Swati K. Borse, Dr. Harshali B. Patil, Prof. Harshal V. Patil
262 Views
Price: ₹41.80
MRP ₹55.00
You save : ₹13.20
24% Off
System Programming

System Programming

By Prof. Sanjay E. Pate, Dr. Rupali Patil, Prof. A. J. Maheshwari
254 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Java Programming-I

Java Programming-I

By Dr. B. H. Barhate, Dr. Rakesh S. Deore, Prof. Priyanka V. Barhate
247 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Internet programming using PHP

Internet programming using PHP

By Dr. S. N. Kotkar, Dr. Gauri M. Patil, Prof. Sanjay E. Pate
243 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹100.00
You save : ₹24.00
24% Off
Computer Aided Graphics

Computer Aided Graphics

By Dr. S. D. Patil, Dr. Gauri M. Patil, Prof. Sanjay E. Pate
229 Views
Price: ₹45.60
MRP ₹60.00
You save : ₹14.40
24% Off
Programming in C++ - I

Programming in C++ - I

By Dr B H Barhate, Dr R P Patil, Dr S D Patil, Dr G M Patil
215 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
Data Structure-I

Data Structure-I

By Prof S E Pate, Dr G R Wani, Prof S M Shinkar
215 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
Software Engineering

Software Engineering

By Prof. S. D. Mone, Dr. B. H. Barhate, Dr. S. N. Kotkar
206 Views
Price: ₹45.60
MRP ₹60.00
You save : ₹14.40
24% Off
Database Management System

Database Management System

By Dr. B. H. Barhate, Prof. Sanjay E. Pate, Prof. Anis M. Kureshi
185 Views
Price: ₹41.80
MRP ₹55.00
You save : ₹13.20
24% Off
C Programming Language-II

C Programming Language-II

By Prof Sanjay E Pate, Dr Rupali P Patil, Anil R Patil
139 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
Essentials of Computer

Essentials of Computer

By Prof S D Mone, Dr B H Barhate
129 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
C Programming Language-I

C Programming Language-I

By Prof Sanjay E Pate, Dr S D Pati, Prof V P Mahajan
122 Views
Price: ₹32.06
MRP ₹45.00
You save : ₹12.94
29% Off
System Programming

System Programming

By Prof S M Shinkar, Prof Sanjay E Pate, Prof P Marimuktu
98 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
Network Security (SEC)

Network Security (SEC)

By Prof. S. E. Pate, Dr. B. H. Barhate, Prof. S. D. Mone, Dr. S. D. Patil, Prof. Harshal Patil
102 Views
Price: ₹28.50
MRP ₹40.00
You save : ₹11.50
29% Off
Database Management System

Database Management System

By Prof B H Barhate, Prof Sanjay E Pate
103 Views
Price: ₹46.31
MRP ₹65.00
You save : ₹18.69
29% Off
Internet Computing

Internet Computing

By Dr B H Barhate, Prof Mrs Pushpa M Patil, Prof Sunil D Mone
102 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹70.00
You save : ₹20.13
29% Off
Programming in C++ - II

Programming in C++ - II

By Dr S D Patil, Prof K C Deshmukh, Prof A R Patil, Dr B H Barhate
84 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
Data Structure-II

Data Structure-II

By Prof S E Pate, Prof V P Mahajan, Prof S D Mone
82 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off