Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University B.Sc. Chemistry Books by Nirali Prakashan, B.Sc. Chemistry Sample Question Papers, Study Materials & Notes

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University B.Sc. Chemistry Books by Nirali Prakashan, B.Sc. Chemistry Sample Question Papers, Study Materials & Notes (Total 3 Products)
View: 
Polymer Chemistry

Polymer Chemistry

By Dr. Milind M. Patil, Prof. Paresh G. Patil, Dr. Nitin B. Sonawane, Dr. Jyoti P. Mahashabde
846 Views
( 52 )
Price: ₹39.90
MRP ₹55.00
You save : ₹15.10
27% Off
Chemistry Of Inorganic Solids

Chemistry Of Inorganic Solids

By Prof. (Dr.) T. J. Patil, Dr. N.S. Sonawane
639 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹55.00
You save : ₹15.10
27% Off
Chemistry Of Industrially Important Products

Chemistry Of Industrially Important Products

By Dr. N. S. Sonawane, Prof. M. G. Kasar , Dr. M. S. Borse, Dr. R. S. Dhivare, Prof. K. M. Borse
590 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off