(HSC Vocational) इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक इलेक्ट्रिकल अ‍ॅप्लायन्सेस (FB) Paper - 2 (In Marathi)

( 52 customers rating )
By A. M. Tajpuje, P. H. Patil more
8809 Views
Selling Price : ₹43.23
MRP : ₹65.00
You will save : ₹21.78 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Class 11 books by Nirali Prakashan
ISBN 9789386943811
Author: A. M. Tajpuje, P. H. Patil
Number of Pages 162
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
(HSC Vocational) इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक इलेक्ट्रिकल अ‍ॅप्लायन्सेस (FB) Paper - 2 (In Marathi) - Page 1 (HSC Vocational) इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक इलेक्ट्रिकल अ‍ॅप्लायन्सेस (FB) Paper - 2 (In Marathi) - Page 2 (HSC Vocational) इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक इलेक्ट्रिकल अ‍ॅप्लायन्सेस (FB) Paper - 2 (In Marathi) - Page 3 (HSC Vocational) इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक इलेक्ट्रिकल अ‍ॅप्लायन्सेस (FB) Paper - 2 (In Marathi) - Page 4 (HSC Vocational) इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक इलेक्ट्रिकल अ‍ॅप्लायन्सेस (FB) Paper - 2 (In Marathi) - Page 5

(HSC Vocational) इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक इलेक्ट्रिकल अ‍ॅप्लायन्सेस (FB) Paper - 2 (In Marathi) by A. M. Tajpuje, P. H. Patil
Book Summary:

एच.एस.सी. व्होकेशनल (MCVC) विभागाच्या नवीन सुधारित अभ्यासक्रमानुसार इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी’ या अभ्यासक्रमाचे इयत्ता 11 वी च्या इलेक्ट्रिकल अ‍ॅप्लायन्सेस - पेपर 2 (FB) या विषयाचे प्रात्यक्षिक पुस्तक आपल्या हाती देत असताना आम्हास मनस्वी आनंद होत आहे. या अभ्याक्रमाची मांडणी सहज व सोप्या भाषेत करताना आवश्यक त्या ठिकाणी सर्व त्रुटी दूर करून बिनचूक आकृत्यांचा समावेश केलेला आहे. मातृभाषेतून लिहिलेले एकमेव पुस्तक विद्यार्थ्यांना आकलनासाठी निश्‍चितच उपयोगी पडेल याची आम्हाला खात्री आहे. लिखाणाच्या अथवा छपाईच्या काही त्रुटी आढळल्यास आपण नि:संकोचपणे कळवाव्यात. पुढील आवृत्तीमध्ये सुधारणा करण्यास त्याचा निश्‍चित उपयोग होईल. आपल्या सूचना नेहमीच स्वागतार्ह असतील

Audience of the Book :
This book Useful for Class XI students.

 

Related Class 11 Books
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!