Engineering Books by Nirali Prakashan, Engineering Question Bank

Engineering Books by Nirali Prakashan, Engineering Question Bank (Total 24 Products)
View: 
Engineering Geology (MCQ)

Engineering Geology (MCQ)

By Dr. Prakash Rao, Dr. Narendra S. Jain, Raviraj R. Sorate
8831 Views
Sold (78 times)
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
Concrete Technology (MCQ's)

Concrete Technology (MCQ's)

By Dr. M. N. Bajad, P. R. Minde
8370 Views
Sold (56 times)
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
Structural Analysis - I (MCQ)

Structural Analysis - I (MCQ)

By Dr. Suresh R. Parekar, H. M. Somayya
8012 Views
Sold (64 times)
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
A Online Question-Bank (MCQ's) Of Engineering Chemistry

A Online Question-Bank (MCQ's) Of Engineering Chemistry

By Mrs. Asmita J. Kulkarni
4382 Views
Sold (52 times)
Price: ₹63.18
MRP ₹95.00
You save : ₹31.83
34% Off
Microprocessor

Microprocessor

By Uday C. Patkar, Roma A. Kudale, Vina M. Lomate, Parth Sagar
2757 Views
Sold (52 times)
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Electrical And Electronics Engineering

Electrical And Electronics Engineering

By B. H. Deshmukh, S. S. Patil
2598 Views
Sold (51 times)
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Principles Of Programming Languages

Principles Of Programming Languages

By Mrs. Priti P. Jorvekar - Kumbhar, Mrs. Shilpa N. Bhosale, Sachin P. Godse
2385 Views
Sold (52 times)
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
Data Structures And Files

Data Structures And Files

By Dr. Sachin R. Sakhare, Nitin N. Sakhare
1908 Views
Sold (52 times)
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
Advanced Data Structures

Advanced Data Structures

By Nitin N. Sakhare, Swati D. Shirke, Abhijeet P. Tikar, Shital M. Aher
1820 Views
( 51 )
Sold (55 times)
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Applied Thermodynamics

Applied Thermodynamics

By Dr. S. N. Sapali, Dr. S.S. Kore, S.S. Ghorpade
1640 Views
( 51 )
Sold (51 times)
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
Analog Communication

Analog Communication

By Dr. G. R. Patil
1515 Views
( 51 )
Sold (54 times)
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Control Systems

Control Systems

By Ms. P. J. Pardeshi
1442 Views
Sold (53 times)
Price: ₹86.45
MRP ₹130.00
You save : ₹43.55
34% Off
Engineering Metallurgy

Engineering Metallurgy

By Advait S. Gholap, Dr. Milind S. Kulkarni, S.S. Ghorpade
1407 Views
Sold (51 times)
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
Processor Architecture And Interfacing

Processor Architecture And Interfacing

By Dr. Alpana P. Adsul, Dr. Suchitra A. Khoje
1377 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
Theory Of Machines - I (MCQ)

Theory Of Machines - I (MCQ)

By Manoj M. Joshi, Nitin P. Sherje, Swapnil J. Thorat, Shrishail B. Sollapur
1375 Views
Sold (52 times)
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Computer Graphics

Computer Graphics

By Mrs. Prajakta S. Kulkarni, Mrs. Pallavi P. Ahire
1303 Views
( 51 )
Sold (52 times)
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
Object Oriented Programming

Object Oriented Programming

By Mrs. Shilpa N. Bhosale, Mrs. Priti P. Jorvekar - Kumbhar
1275 Views
( 52 )
Sold (55 times)
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Computer Graphics

Computer Graphics

By Mrs. Prajakta S. Kulkarni, Mrs. Pallavi P. Ahire
1272 Views
( 51 )
Sold (52 times)
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
Integrated Circuits

Integrated Circuits

By Mrs. Deepa S. Pandit
1264 Views
Sold (51 times)
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Foundations Of Communication And Computer Network

Foundations Of Communication And Computer Network

By Nitin N. Sakhare, Mrs. Manisha P. Navale
1256 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
MCQ's - Software Engineering (Computer Engineering) Second Year Sem-4

MCQ's - Software Engineering (Computer Engineering) Second Year Sem-4

By Mrs. Amita A. Jajoo, Mrs. Prajakta S. Kulkarni
795 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
MCQ's - Electronics & Telecommunication Engineering (All Subjects) For Sem-4

MCQ's - Electronics & Telecommunication Engineering (All Subjects) For Sem-4

By Dr. Raj Kishore Prasad, Dr. N. S. Narawade. Mrs. R. B. Kakkeri, Mrs. S. N. Bhosale, Mrs. P. P. Jorvekar, Dr. G. R. Patil
653 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
MCQ's Principles Of Programming Languages (Computer Engineering) Second Year Sem-4

MCQ's Principles Of Programming Languages (Computer Engineering) Second Year Sem-4

By Priti P. Jorvekar, S. P. Godse, Shilpa N. Bhosale
641 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
MCQ's Object Oriented Programming EXTC Engineering Second Year (Sem-4)

MCQ's Object Oriented Programming EXTC Engineering Second Year (Sem-4)

By Shilpa M. Bhosale, Priti P. Jorvekar
540 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off