Engineering 2nd SEM Books by Gigatech Publishing House, Engineering 2nd SEM Textbook in English

Engineering 2nd SEM Books by Gigatech Publishing House, Engineering 2nd SEM Textbook in English (Total 8 Products)
View: 
Basic Mathematics Semester I (Common for all branches)

Basic Mathematics Semester I (Common for all branches)

By S P Pawar, H D Jadhav, Prashant K Ahire, Yogiraj P Mahajan, Thange T K And Billade Satish Baburao
29196 Views
Sold (61 times)
Price: ₹200.00
Basic Electrical Engineering Semester I And II (Common for all branches)

Basic Electrical Engineering Semester I And II (Common for all branches)

By B E Kushare, Ashok M Jain And Aastha A Jain
27602 Views
Sold (60 times)
Price: ₹310.00
Engineering Mathematics-I Ist Semester (Common to all branches)

Engineering Mathematics-I Ist Semester (Common to all branches)

By Dr. Daljeet Kaur, Prof. Yuvraj M. Karad
20131 Views
Sold (51 times)
Price: ₹460.00
Basic Civil & Environmental Engineering

Basic Civil & Environmental Engineering

By N D Chaudhari And Sachin Khandekar
10585 Views
Price: ₹280.00
Engineering Physics Semester I And II (Common for all branches)

Engineering Physics Semester I And II (Common for all branches)

By V K Chaudhari, S P Jagtap, P S Patil And P M Gondkar
8454 Views
Sold (51 times)
Price: ₹250.00
Engineering Chemistry (Common to all branches)

Engineering Chemistry (Common to all branches)

By Dr. Shridhar P Saptale, Dr. Shrikaant Kulkarni
6663 Views
Sold (51 times)
Price: ₹250.00
Business Communication Using Computers

Business Communication Using Computers

By Prof. S. G. Sharma, Prof. Avin S. Bhamare, Prof. Dipak B. Aher, Prof. Mohanish M. Kul-karni
1738 Views
Price: ₹120.00