Computer Science Books by Nirali Prakashan, Computer Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Latest

Computer Science Books by Nirali Prakashan, Computer Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Latest (Total 112 Products)
View: 
Advanced Database Management Systems

Advanced Database Management Systems

By Prashant D. Somwanshi, Mrs. Mrunal P. Fatangare, Prashant B. Jawalkar
54 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
Advanced Computer Network

Advanced Computer Network

By Vijay T. Patil, Dr. Kishor S. Wagh, Mrs. Manisha A. Pokharkar
91 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Client Side Scripting Language

Client Side Scripting Language

By Dr. Meenakshi A. Thalor
92 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Software Testing

Software Testing

By Mrs. Jyoti Mante (Khurpade), Ganesh Mante, Naresh Shende
76 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Advanced Java Programming

Advanced Java Programming

By Dr. Meenakshi A. Thalor, Mahesh Gurunani, Prashant Somwanshi, Rajesh Yemul
149 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Operating Systems

Operating Systems

By Vijay T. Patil, Prashant B. Jawalkar
103 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Management

Management

By Vijay D. Navale
117 Views
Price: ₹86.45
MRP ₹130.00
You save : ₹43.55
34% Off
Wireless And Mobile Network

Wireless And Mobile Network

By Pratik P. Tawde, Anjum Mujawar, Mrs. Nirmala N. Kamble
36 Views
Price: ₹116.85
MRP ₹175.00
You save : ₹58.15
33% Off
Basic Human Rights

Basic Human Rights

By Prof. V.M. Thorat
46 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Cloud Computing

Cloud Computing

By Nitin N. Sakhare, Ms. Shweta B. Guja, Vikas K. Kolekar
68 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Embedded And Real Time Operating System

Embedded And Real Time Operating System

By Nitin N. Sakhare, Ganesh V. Karbhari, Rahul K. Sarawale
57 Views
Price: ₹116.85
MRP ₹175.00
You save : ₹58.15
33% Off
Information And Cyber Security

Information And Cyber Security

By Ms. Monali R. Borade, Sachin P. Godse
49 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Machine Learning

Machine Learning

By Neeraj Vashistha, Sachin P. Godse, Dr. S. T. Patil
63 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
Operating System

Operating System

By Mrs. Pallavi P. Ahire
46 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Design And Analysis Of Algorithms

Design And Analysis Of Algorithms

By Mrs. Vaishali S. Tidake, Dr. Vaishali S. Pawar, Ajitkumar S. Shitole
46 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Object-Oriented Programming Using C++

Object-Oriented Programming Using C++

By Ms. Priti P. Jorvekar, Mrs. Shilpa N. Bhosale
38 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹85.00
You save : ₹28.00
33% Off
Operating Systems

Operating Systems

By Vijay Patil, Prashant Jawalkar
108 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Database Management System

Database Management System

By Vijay T. Patil, Mrs. Mrunal P. Fatangare, Vilas C. Rathod
39 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
Data Communication And Computer Networking

Data Communication And Computer Networking

By Vijay T. Patil, Dr. Kishor S. Wagh, Mrs. Manisha A. Pokharkar
121 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Data Structure And Algorithms

Data Structure And Algorithms

By Dr. Mrs. Meenakshi A. Thalor
59 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Research Methodology

Research Methodology

By Dr. Vaishali Agme-ghodke, Prof. Shweta B. Barshe, Rupali Agme-jadhav, Dr. Pallavi Mahalle
173 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Computer Peripheral & Hardware Maintenance

Computer Peripheral & Hardware Maintenance

By Ashish A. Ukidve, Vijay T. Patil, Prasad A. Kulkarni
48 Views
Price: ₹86.45
MRP ₹130.00
You save : ₹43.55
34% Off
Web Page Designing With Html

Web Page Designing With Html

By Manoj Kavedia, R. G. Lalit, Manish V. Salvi
54 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
GUI Application Development Using VB.NET

GUI Application Development Using VB.NET

By Dr. Mrs. Meenakshi A. Thalor
42 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Data Communication And Computer Network

Data Communication And Computer Network

By Vijay T. Patil, Mrs. Manisha A. Pokharkar, Dr. Kishor S. Wagh
58 Views
Price: ₹146.30
MRP ₹220.00
You save : ₹73.70
34% Off
Software Engineering

Software Engineering

By Ms. Veena S. Bhende, Mrs. Asawari Shiposkar, Mrs. Hemlata S. Ohal
50 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Mobile Application Development

Mobile Application Development

By Mrs. Manisha A. Pokharkar, Prashant D. Somwanshi
124 Views
Price: ₹176.70
MRP ₹265.00
You save : ₹88.30
33% Off
Basics Of Computer Organisation

Basics Of Computer Organisation

By S. R. Chaudhari, Dr. J. A. Bangali, Prof. (Dr.) M. L. Dongare, Prof. (Dr.) P. B. Buchade
125 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
Data Warehousing With Mining Techniques

Data Warehousing With Mining Techniques

By Dr. Meenakshi A. Thalor, Prashant D. Somwanshi
83 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Network Security

Network Security

By Vijay T. Patil, Prashant D. Somwanshi
160 Views
Price: ₹146.30
MRP ₹220.00
You save : ₹73.70
34% Off