B.Sc. Chemistry Preparation Books Combo & Mock Test Series , B.Sc. Chemistry Textbook in English

B.Sc. Chemistry Preparation Books Combo & Mock Test Series , B.Sc. Chemistry Textbook in English (Total 128 Products)
View: 
Organic And Inorganic Chemistry Paper - II (Term - I)

Organic And Inorganic Chemistry Paper - II (Term - I)

By Dr. G. S. Gugale, Dr. A. V. Nagawade, Dr. A. D. Natu, Dr. V. D. Bobade
1899 Views
( 51 )
Sold (52 times)
Price: ₹98.00
MRP ₹140.00
You save : ₹42.00
30% Off
Inorganic and Organic Chemistry (SPPU)

Inorganic and Organic Chemistry (SPPU)

By Dr. K. H. Kapadnis, Dr. T. S. Thopate, Dr. N. R. Dalvi, Dr. S. R. Thopate, Dr. A. E Athare, Dr. D. G. Karpe
1896 Views
( 51 )
Price: ₹68.00
MRP ₹85.00
You save : ₹17.00
20% Off
Organic And Inorganic Chemistry

Organic And Inorganic Chemistry

By Dr. B. R. Chaudhari, Dr. S. I. Rajput, Dr. T. J. Patil
1864 Views
( 51 )
Price: ₹35.00
MRP ₹50.00
You save : ₹15.00
30% Off
Solvents And Solvents

Solvents And Solvents

By Dr. A. A. Shirkhedkar, Dr. S. J. Surana, B. N. Baheti, S. B. Gokhale
1856 Views
Price: ₹140.00
Organic And Analytical Chemistry

Organic And Analytical Chemistry

By Dr. B. R. Chaudhari, Dr. S. I. Rajput, Dr. T. J. Patil
1850 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
Organic And Inorganic Chemistry Paper - IV

Organic And Inorganic Chemistry Paper - IV

By Dr. G. S. Gugale, Dr. A. V. Nagawade, Dr. A. D. Natu, Dr. V. D. Bobade
1843 Views
( 51 )
Price: ₹94.50
MRP ₹135.00
You save : ₹40.50
30% Off
Organic Chemistry

Organic Chemistry

By Dr. B. R. Chaudhari, Dr. S. I. Rajput
1819 Views
Price: ₹38.50
MRP ₹55.00
You save : ₹16.50
30% Off
Physical & Analytical Chemistry Sem-I

Physical & Analytical Chemistry Sem-I

By Dr. Madhav S. Nimase, Dr. A. H. Dhamane, Dr. Kailas H. Kapadnis, Dr. Pramod D. Sonawane, Pramod B. Dhage, Anil M. Jadhav
1816 Views
Price: ₹175.00
MRP ₹250.00
You save : ₹75.00
30% Off
Inorganic Chemistry  Sem-III

Inorganic Chemistry Sem-III

By Dr. Panditrao B. Jagtap,Dr. Gajanan R. Pandhare, Dr. Shakuntala S. Sawant, Datta N. Revadkar
1816 Views
Price: ₹157.50
MRP ₹225.00
You save : ₹67.50
30% Off
Physical Chemistry Sem-IV

Physical Chemistry Sem-IV

By Gangadhar Y. Rohokale, Dr. Arun B. Nikumbh, Dr. A. H. Dhamane, Dr. Rahul S. Diggikar
1808 Views
( 51 )
Price: ₹143.50
MRP ₹205.00
You save : ₹61.50
30% Off
Analytical And Industrial Physical Chemistry

Analytical And Industrial Physical Chemistry

By Dr. V. P. Ubale, Dr. P. H. Basutkar, Dr. S. R. Pujari, S. V. Rajmane, Dr. M. R. Asabe, Dr. N. G. Zunjurwad
1802 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
Organic And Inorganic Chemistry Paper - II (Term - II)

Organic And Inorganic Chemistry Paper - II (Term - II)

By Dr. G. S. Gugale, Dr. A. V. Nagawade, Dr. A. D. Natu, Dr. V. D. Bobade
1802 Views
Sold (51 times)
Price: ₹140.00
MRP ₹200.00
You save : ₹60.00
30% Off
Organic Chemistry

Organic Chemistry

By Dr. V. P. Ubale, Dr. P. H. Basutkar, Dr. S. R. Pujari, S. V. Rajmane, Dr. M. R. Asabe, Dr. N. G. Zunjurwad
1795 Views
Price: ₹70.00
MRP ₹100.00
You save : ₹30.00
30% Off
Physical And Inorganic Chemistry

Physical And Inorganic Chemistry

By Dr. C. M. Bhavsar, Dr. T. J. Patil, Dr. C. P. Sawant, Prof. Sudhir S. Patil
1764 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
Analytical Chemistry

Analytical Chemistry

By Dr. Dnyandev N. Zambare, Dr. Arjun S. Kumbhar, Dr. Avinash M. Nalawade, Dr. Chandrashekhar P. Mane, Dr. Pravina B. Piste
1750 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
Physical Chemistry

Physical Chemistry

By Dr. Avinash M. Nalawade, Dr. Dnyandev N. Zambare
1720 Views
( 51 )
Price: ₹38.00
MRP ₹50.00
You save : ₹12.00
24% Off
Inorganic Chemistry

Inorganic Chemistry

By Dr. Ubale V. P., Dr. Basutkar P. H., Dr. Pujari S. R., Mr. Rajmane S. V., Dr. Asabe M. R., Dr. Zunjurwad N. G.
1709 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
Organic And Inorganic Chemistry Sem-II

Organic And Inorganic Chemistry Sem-II

By Dr. Alamgir A. Shaikh, Dr. Gajanan R. Pandhare, Dr. S. N. Shelke, Dr. S. S. Sawant, P. S. Mutkule, P. B. Dhage
1710 Views
Price: ₹147.00
MRP ₹210.00
You save : ₹63.00
30% Off
Organic And Inorganic Chemistry Sem-I

Organic And Inorganic Chemistry Sem-I

By Dr. P. B. Jagtap, Dr. Shaikh Alamgir A., Dr. G. R. Pandhare, Dr. S. D. Jadhav, Pramod B. Dhage, R. M. Patangre
1689 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹180.00
You save : ₹54.00
30% Off
Text Book Of Inorganic Chemistry Paper VI

Text Book Of Inorganic Chemistry Paper VI

By Dr. V. P. Ubale, Dr. P. H. Basutkar
1667 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Analytical Chemistry Sem-IV

Analytical Chemistry Sem-IV

By Dr. Madhav S. Nimase, Prataprao D. Dhondge, Dr. Jayraj S. Aher, Madhukar P. Shinde, Dr. Mohan D. Sangale, Anil M. Jadhav
1668 Views
Price: ₹84.00
MRP ₹120.00
You save : ₹36.00
30% Off
Physical And Inorganic Chemistry

Physical And Inorganic Chemistry

By Dr. C. M. Bhavsar, Dr. T. J. Patil, Prof. I. B. Chaudhari, Prof. Sudhir S. Patil
1652 Views
Price: ₹46.00
MRP ₹65.00
You save : ₹19.00
29% Off
Organic Chemistry

Organic Chemistry

By Dr. S. B. Suryawanshi, Dr. S. N. Shelke, P. S. Mutkule, P. B. Dhage
1643 Views
( 51 )
Price: ₹147.00
MRP ₹210.00
You save : ₹63.00
30% Off
Physical And Inorganic Chemistry

Physical And Inorganic Chemistry

By Dr. C. M. Bhavsar, Dr. T. J. Patil, Dr. N. S. Sonawane
1644 Views
( 51 )
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
Analytical Chemistry Sem-III

Analytical Chemistry Sem-III

By Dr. Madhav S. Nimase, Prataprao D. Dhondge, Dr. Jayraj S. Aher, Madhukar P. Shinde, Dr. Mohan D. Sangale, Anil M. Jadhav
1638 Views
( 51 )
Price: ₹136.50
MRP ₹195.00
You save : ₹58.50
30% Off
Physical And Inorganic Chemistry

Physical And Inorganic Chemistry

By Dr. A. V. Nagawade, Dr. S. S. Jadhav, Dr. G.S. Gugale, Dr. D. D. Patil, Dr. L. K. Nikam
1626 Views
Price: ₹77.00
MRP ₹110.00
You save : ₹33.00
30% Off
Chemistry Of Inorganic Solids

Chemistry Of Inorganic Solids

By Prof. (Dr.) T. J. Patil, Dr. N.S. Sonawane
1614 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹55.00
You save : ₹13.00
24% Off
Industrial Chemistry

Industrial Chemistry

By Dr. Dnyandev N. Zambare, Dr. Avinash M. Nalawade
1582 Views
( 51 )
Price: ₹45.00
MRP ₹60.00
You save : ₹15.00
25% Off
Inorganic Chemistry  Sem-IV

Inorganic Chemistry Sem-IV

By Dr. Gajanan R. Pandhare, Dr. Shakuntala S. Sawant, Datta N. Revadkar
1579 Views
Price: ₹119.00
MRP ₹170.00
You save : ₹51.00
30% Off
Organic And Analytical Chemistry

Organic And Analytical Chemistry

By Dr. B. R. Chaudhari Dr. S. I. Rajput, Dr. T. J. Patil
1557 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off