Books by Sri Sainath Prakashan, Textbook in Marathi

Books by Sri Sainath Prakashan, Textbook in Marathi (Total 17 Products)
View: 
सामाजिक संशोधन पद्धती (In Marathi)

सामाजिक संशोधन पद्धती (In Marathi)

By Dr. Sudhir Bodhankar, Vivek Alonee, Mrinal Kulkarni
12397 Views
Sold (51 times)
Price: ₹225.00
MRP ₹450.00
You save : ₹225.00
50% Off
सामाजिक संशोधन पद्धतीशास्त्र व तंत्रे (In Marathi)

सामाजिक संशोधन पद्धतीशास्त्र व तंत्रे (In Marathi)

By Dr. Pradeep Aaglave
15145 Views
Price: ₹235.00
MRP ₹470.00
You save : ₹235.00
50% Off
समाजशास्त्रीय संकल्पना आणि सिद्धांत (In Marathi)

समाजशास्त्रीय संकल्पना आणि सिद्धांत (In Marathi)

By Dr. Pradeep Aaglave
4435 Views
( 52 )
Price: ₹200.00
MRP ₹400.00
You save : ₹200.00
50% Off
श्रम अर्थशास्त्र (In Marathi)

श्रम अर्थशास्त्र (In Marathi)

By Dr. Sudhir Bodhankar
8402 Views
( 52 )
Price: ₹300.00
MRP ₹600.00
You save : ₹300.00
50% Off
मानसशास्त्र मानवी वाढ व् विकास (In Marathi)

मानसशास्त्र मानवी वाढ व् विकास (In Marathi)

By Dr. Sfhurtee Ktrnee
19638 Views
Sold (52 times)
Price: ₹100.00
MRP ₹200.00
You save : ₹100.00
50% Off
मानव संसाधनाचे व्यवस्थापन (In Marathi)

मानव संसाधनाचे व्यवस्थापन (In Marathi)

By Dr. Sudhir Bodhankar, Dr. Megha kanetkar
11979 Views
Sold (51 times)
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
महाराष्ट्रातील निवडक जाती-जमाती (In Marathi)

महाराष्ट्रातील निवडक जाती-जमाती (In Marathi)

By Dr. S. G. Devgaonkar
2859 Views
Price: ₹325.00
MRP ₹650.00
You save : ₹325.00
50% Off
पर्यावरणशास्त्र (In Marathi)

पर्यावरणशास्त्र (In Marathi)

By Dr. Surekha Pandit
2584 Views
Sold (51 times)
Price: ₹150.00
MRP ₹300.00
You save : ₹150.00
50% Off
संप्रेषण समाजकार्यकरीता (In Marathi)

संप्रेषण समाजकार्यकरीता (In Marathi)

By Dr. Rekha Dandekar
2330 Views
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
संघटनात्मक वर्तणूक (In Marathi)

संघटनात्मक वर्तणूक (In Marathi)

By Dr. Sudhir Bodhankar, Dr. Megha Kanetkar
3111 Views
Sold (51 times)
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
माहितीचा अधिकार कायदा आणि सायबर कायदा (In Marathi)

माहितीचा अधिकार कायदा आणि सायबर कायदा (In Marathi)

By Dr. Megha Kanetkar
4852 Views
Sold (51 times)
Price: ₹50.00
MRP ₹100.00
You save : ₹50.00
50% Off
मानसशास्त्र समाजकार्यकरिता (In Marathi)

मानसशास्त्र समाजकार्यकरिता (In Marathi)

By Dr. Sfhurtee Ktrnee
2343 Views
( 52 )
Sold (52 times)
Price: ₹62.50
MRP ₹125.00
You save : ₹62.50
50% Off
मन, मनोविकार आणि समुपदेशन (In Marathi)

मन, मनोविकार आणि समुपदेशन (In Marathi)

By Dr. Sailja Devgaonkar, Dr. S. G. Devgaonkar
2489 Views
( 51 )
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
भारतीय समाज सरंचनात्मक प्रश्न आणि सामजिक समस्या (In Marathi)

भारतीय समाज सरंचनात्मक प्रश्न आणि सामजिक समस्या (In Marathi)

By Dr. Pradeep Aaglave, Dr. Saroj Aaglave
7139 Views
( 57 )
Price: ₹175.00
MRP ₹350.00
You save : ₹175.00
50% Off
पंचायत राज (आणि सामूहिक विकास ) (In Marathi)

पंचायत राज (आणि सामूहिक विकास ) (In Marathi)

By Dr. S. G. Devgaonkar
4043 Views
Sold (51 times)
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
ग्रामीण आणि नागरी समाजशास्त्र (In Marathi)

ग्रामीण आणि नागरी समाजशास्त्र (In Marathi)

By Dr. Pradeep Aaglave
3056 Views
Price: ₹50.00
MRP ₹100.00
You save : ₹50.00
50% Off
आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र (In Marathi)

आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र (In Marathi)

By Dr. Pradeep Aaglave
10520 Views
Sold (52 times)
Price: ₹150.00
MRP ₹300.00
You save : ₹150.00
50% Off