Books by Mangesh Prakashan, Textbook

Books by Mangesh Prakashan, Textbook (Total 27 Products)
View: 
व्यावसायिक समाजकार्य विचारधारा व इतिहास (In Marathi)

व्यावसायिक समाजकार्य विचारधारा व इतिहास (In Marathi)

By Dr. Prajakta Tanksale
11292 Views
Sold (53 times)
Price: ₹200.00
MRP ₹400.00
You save : ₹200.00
50% Off
व्यक्तिसह-कार्य भाग-3 (In Marathi)

व्यक्तिसह-कार्य भाग-3 (In Marathi)

By Dr. Prajakta Tanksale
2455 Views
Price: ₹125.00
MRP ₹250.00
You save : ₹125.00
50% Off
व्यक्तिसह-कार्य भाग-2 (In Marathi)

व्यक्तिसह-कार्य भाग-2 (In Marathi)

By Dr. Prajakta Tanksale
2131 Views
( 51 )
Price: ₹175.00
MRP ₹350.00
You save : ₹175.00
50% Off
सामान्य समाजशास्त्र (In Marathi)

सामान्य समाजशास्त्र (In Marathi)

By P. K. Kulkarni
2831 Views
Price: ₹100.00
MRP ₹200.00
You save : ₹100.00
50% Off
सामाजिक मानवशास्त्र (In Marathi)

सामाजिक मानवशास्त्र (In Marathi)

By Dr. Khadse
4590 Views
Sold (53 times)
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
समाजकार्यकर्ता (एक व्यावसायिक) (In Marathi)

समाजकार्यकर्ता (एक व्यावसायिक) (In Marathi)

By Dr. Prajakta Tanksale
3868 Views
Sold (52 times)
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
समाज शास्त्रातील सैंद्धांतिक दृष्टिकोन (In Marathi)

समाज शास्त्रातील सैंद्धांतिक दृष्टिकोन (In Marathi)

By P. K. Kulkarni
1745 Views
Sold (51 times)
Price: ₹100.00
MRP ₹200.00
You save : ₹100.00
50% Off
व्यक्तिसह-कार्य भाग-1 (In Marathi)

व्यक्तिसह-कार्य भाग-1 (In Marathi)

By Dr. Prajakta Tanksale
6183 Views
Sold (51 times)
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
मानवी अधिकार आणि सामाजिक न्याय (In Marathi)

मानवी अधिकार आणि सामाजिक न्याय (In Marathi)

By Dr. Sanjay Sadashivrao
3361 Views
( 54 )
Sold (51 times)
Price: ₹150.00
MRP ₹300.00
You save : ₹150.00
50% Off
भारतीय समाजरचना पारम्पारिक व आधुनिक (In Marathi)

भारतीय समाजरचना पारम्पारिक व आधुनिक (In Marathi)

By Dr. Prakash Bobde
1796 Views
Sold (51 times)
Price: ₹87.50
MRP ₹175.00
You save : ₹87.50
50% Off
भारतीय समाज व्यवस्था (In Marathi)

भारतीय समाज व्यवस्था (In Marathi)

By Ghatole
7268 Views
Sold (51 times)
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
भारतातील सामाजिक समस्या (In Marathi)

भारतातील सामाजिक समस्या (In Marathi)

By Dr. Khadse
19593 Views
Price: ₹62.50
MRP ₹125.00
You save : ₹62.50
50% Off
एकात्मिक समाजकार्य (In Marathi)

एकात्मिक समाजकार्य (In Marathi)

By Dr. Prajakta Tanksale
4836 Views
Sold (51 times)
Price: ₹125.00
MRP ₹250.00
You save : ₹125.00
50% Off
समाज शास्त्रीय संशोधन - तत्वे व पद्धती (In Marathi)

समाज शास्त्रीय संशोधन - तत्वे व पद्धती (In Marathi)

By Ghatole
2909 Views
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
सामुदायिक विकास आणि विस्तार कार्याची मूलतत्वे (In Marathi)

सामुदायिक विकास आणि विस्तार कार्याची मूलतत्वे (In Marathi)

By Lakhe
2586 Views
Sold (51 times)
Price: ₹65.00
MRP ₹130.00
You save : ₹65.00
50% Off
समाजशास्त्र मूलभूत संकल्पना (In Marathi)

समाजशास्त्र मूलभूत संकल्पना (In Marathi)

By Dr. Khdhse
6064 Views
( 51 )
Sold (51 times)
Price: ₹62.50
MRP ₹125.00
You save : ₹62.50
50% Off
समाजकार्याच्या प्रत्यक्ष स्वरुपाच्या पद्धती (In Marathi)

समाजकार्याच्या प्रत्यक्ष स्वरुपाच्या पद्धती (In Marathi)

By Dr. Sanjay Saleevkar
3351 Views
Sold (53 times)
Price: ₹100.00
MRP ₹200.00
You save : ₹100.00
50% Off
समाजकार्य-पद्धती, क्षेत्र, विचारधारा व समाज सुधार (In Marathi)

समाजकार्य-पद्धती, क्षेत्र, विचारधारा व समाज सुधार (In Marathi)

By Dr. Sanjay Saleevkar
8852 Views
Sold (54 times)
Price: ₹100.00
MRP ₹200.00
You save : ₹100.00
50% Off
संशोधन पद्धती (In Marathi)

संशोधन पद्धती (In Marathi)

By Dr. Patil
16768 Views
Price: ₹37.50
MRP ₹75.00
You save : ₹37.50
50% Off
संगठनात्मक वर्तन ( मानव संसाधन विकास ) (In Marathi)

संगठनात्मक वर्तन ( मानव संसाधन विकास ) (In Marathi)

By Megha Parkhee, Arvind Bondre
3462 Views
Price: ₹62.50
MRP ₹125.00
You save : ₹62.50
50% Off
लोकप्रशासन (In Marathi)

लोकप्रशासन (In Marathi)

By Srikant V. Deshpandey
2467 Views
Sold (51 times)
Price: ₹112.50
MRP ₹225.00
You save : ₹112.50
50% Off
राजकीय समाजशास्त्र (In Marathi)

राजकीय समाजशास्त्र (In Marathi)

By Devgaonkar
2129 Views
Price: ₹62.50
MRP ₹125.00
You save : ₹62.50
50% Off
भारतीय ग्रामीण समाज आणि समस्या (In Marathi)

भारतीय ग्रामीण समाज आणि समस्या (In Marathi)

By Dr. Gopichand
5324 Views
Price: ₹50.00
MRP ₹100.00
You save : ₹50.00
50% Off
ग्रामीण समाजशास्त्र व सामुदायिक विकास (In Marathi)

ग्रामीण समाजशास्त्र व सामुदायिक विकास (In Marathi)

By Ghatole
6148 Views
Sold (52 times)
Price: ₹75.00
MRP ₹150.00
You save : ₹75.00
50% Off
गटकार्य ( समाजकार्य-पद्धत ) पूर्वार्ध (In Marathi)

गटकार्य ( समाजकार्य-पद्धत ) पूर्वार्ध (In Marathi)

By Dr. Prajakta Tanksale
9802 Views
Sold (52 times)
Price: ₹100.00
MRP ₹200.00
You save : ₹100.00
50% Off
आधुनिक समाजशास्त्र (In Marathi)

आधुनिक समाजशास्त्र (In Marathi)

By Dr. Khdhse
1527 Views
Price: ₹62.50
MRP ₹125.00
You save : ₹62.50
50% Off