Arts Books by Educational Publishers, Arts Sample Question Papers, Study Materials & Notes

Arts Books by Educational Publishers, Arts Sample Question Papers, Study Materials & Notes (Total 16 Products)
View: 
संत तुकाराम एक सामाजिक चिंतन

संत तुकाराम एक सामाजिक चिंतन

By Dr. Santosh Shivnath Kanade
379 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹225.00
You save : ₹75.38
34% Off
आत्मोद्धाराचे अभंग

आत्मोद्धाराचे अभंग

By Dr. Santosh Shivnath Kanade
372 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
ग्रामोद्धाराचे अभंग

ग्रामोद्धाराचे अभंग

By Dr. Santosh Shivnath Kanade
326 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
काव्यात्म साहित्य

काव्यात्म साहित्य

By Dr. BAMU Marathi Abhyas Mandal
320 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
सैद्धांतिक लोकप्रशासन

सैद्धांतिक लोकप्रशासन

By Prof. Nandkumar Naik, Dr. Ramprasad Pole
300 Views
Price: ₹329.18
MRP ₹495.00
You save : ₹165.83
34% Off
कथात्म साहित्य

कथात्म साहित्य

By Dr. BAMU Marathi Abhyas Mandal
300 Views
Price: ₹89.78
MRP ₹135.00
You save : ₹45.23
34% Off
दृक-श्राव्य माध्यमांसाठी लेखन कौशल्ये

दृक-श्राव्य माध्यमांसाठी लेखन कौशल्ये

By Dr. Bharat Handibag, Dr. Sadashiv Sarkate
288 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
भारतीय प्रशासन

भारतीय प्रशासन

By Prof. Nandkumar Naik, Dr. Ramprasad Pole
256 Views
Price: ₹262.68
MRP ₹395.00
You save : ₹132.33
34% Off
Business Mathematics & Statistics

Business Mathematics & Statistics

By Dr. L.B. Bahir, Dr. M.A. Lokhande
248 Views
Price: ₹349.13
MRP ₹525.00
You save : ₹175.88
34% Off
नाट्यात्म साहित्य

नाट्यात्म साहित्य

By Dr. Bharat Handibag, Dr. Sadashiv Sarkate
235 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
दिल्ली सल्तनतचा इतिहास

दिल्ली सल्तनतचा इतिहास

By Dr. Dipa Dinesh SawaleDr. Ghanasham MahadikDr. Kishorkumar Gavhane
233 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
प्रारंभिक भारताचा इतिहास (प्रारंभ इ.स. पूर्व ते इ.स. ३००)

प्रारंभिक भारताचा इतिहास (प्रारंभ इ.स. पूर्व ते इ.स. ३००)

By Dr. Dipa Dinesh Savale
168 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (इ.स. १८१८ ते १९०५)

आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (इ.स. १८१८ ते १९०५)

By Dr. Dipa Dinesh Savale
147 Views
Price: ₹262.68
MRP ₹395.00
You save : ₹132.33
34% Off
आधुनिक मराठी वाड्मयाचा इतिहास (१८०० ते १९२०)

आधुनिक मराठी वाड्मयाचा इतिहास (१८०० ते १९२०)

By Dr. Bharat Handibag, Dr. Sadashiv Sarkate
131 Views
Price: ₹196.18
MRP ₹295.00
You save : ₹98.83
34% Off
भारतातील शासक व प्रशासन (प्राचीन व मध्ययुगीन)

भारतातील शासक व प्रशासन (प्राचीन व मध्ययुगीन)

By Dr. Satish Dandge
126 Views
Price: ₹196.18
MRP ₹295.00
You save : ₹98.83
34% Off
प्रारंभिक भारताचा इतिहास (इ.स. ३०० ते इ.स. ६५०)

प्रारंभिक भारताचा इतिहास (इ.स. ३०० ते इ.स. ६५०)

By Dr. Dipa SawleProf. Vikas KadamD.V. Manjre
124 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off