अर्थशास्त्र (पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र)

अर्थशास्त्र (पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र)

1349 Views
MRP : ₹175.00
Price : ₹122.50
You will save : ₹52.50 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Success Publications All M.A. Semester IV books by Success Publications
ISBN 9789351581758
Author: Prof. Dr. G. L. Bhong, Prof. Dr. Nilesh Dangat, Prof. Dr. S. S. Patil
Number of Pages 153
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
अर्थशास्त्र (पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र) - Page 1 अर्थशास्त्र (पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र) - Page 2 अर्थशास्त्र (पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र) - Page 3 अर्थशास्त्र (पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र) - Page 4 अर्थशास्त्र (पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र) - Page 5

अर्थशास्त्र (पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र) by Prof. Dr. G. L. Bhong, Prof. Dr. Nilesh Dangat, Prof. Dr. S. S. Patil
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने जून २०५७ पासून (एम.ए-भाग दोन) या शेक्षणिक वर्षाच्या सत्र चार साठीच्या अभ्यासक्रमात युधारणा घडवून आपली आहे. तसेच श्रेयांक व श्रेणी पद्धतीचा अवलंब केला आहे. एम. एम. अर्थशास्त्र 'पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र (EC-4005) ' या पेपरच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा घडवून आणण्यात आल्या आहेत. या सुधारित अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना क्शिष आनंद होत आहे. प्रस्तुत पुस्तकात पयाविरणीय अर्थशास्त्रातील महत्वपूर्ण घटकांचे विवेचन करण्यात आले आहे. त्यायुळे या पुस्तकाचे स्वागत विद्यार्थी व प्राध्यापक करतील हा विश्‍वास आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for M.A. Economics Students.
Table of Content:

1. Introduction To Economics of Environment

2. Industrial Development And Environmental Problems

3. Environmental problems of agricultural development

4. Environmental Protection and Environmental policy