• इतिहास (आधुनिक भारताचा इतिहास)  (1857-1971)
34% Off

इतिहास (आधुनिक भारताचा इतिहास) (1857-1971)

By Prof. Dr. Amol Shankarrao Vidyasagar, Prof. Dr. Bharati Shankarrao Navathar, Prof. Dr. Shamrao M. Ghadage, Prof. Dr. Swati Vikas more
299 Views
Selling Price : ₹133.00
MRP : ₹200.00
You will save : ₹67.00 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
इतिहास (आधुनिक भारताचा इतिहास)  (1857-1971) - Page 1 इतिहास (आधुनिक भारताचा इतिहास)  (1857-1971) - Page 2 इतिहास (आधुनिक भारताचा इतिहास)  (1857-1971) - Page 3 इतिहास (आधुनिक भारताचा इतिहास)  (1857-1971) - Page 4 इतिहास (आधुनिक भारताचा इतिहास)  (1857-1971) - Page 5

इतिहास (आधुनिक भारताचा इतिहास) (1857-1971) by Prof. Dr. Amol Shankarrao Vidyasagar, Prof. Dr. Bharati Shankarrao Navathar, Prof. Dr. Shamrao M. Ghadage, Prof. Dr. Swati Vikas Kalbhor
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने जून २०१४ पासून (एम.ए-भाग दोन) या शैक्षणिक वर्षाच्या सत्र चार साठीच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा घडवून आणली आहे. तसेच श्रेयांक व श्रेणी पद्धतीचा अवलंब केला आहे. एम. एम. इतिहास 'आधुनिक भारताचा इतिहास (१८५७-१९७१) (HS-C10) ' या पेपरच्या अथ्यासक्र्मात सुधारणा घडवून आणण्यात आल्या आहेत. या सुधारीत अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. प्रस्तुत पुस्तकात आधुनिक भारताचा इतिहासातील महत्वपूर्ण घटकांचे विवेचन करण्यात आले आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचे स्वागत विद्यार्थी व प्राध्यापक करतील हा विश्‍वास आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for M.A. History Students.
Table of Content:

1. Key Concepts in Modern India

2. Indian Revolutionary Movement

3. Issues and Movements in Modern India

4. Towards Freedom : 1920-1947

5. Attainment of Independence

6. India after Independence

Related M.A. Semester IV Books
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!