अभ्यासक्रम, अध्ययन - अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यमापन

अभ्यासक्रम, अध्ययन - अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यमापन

10610 Views
Price : ₹150.00
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All B.Ed Exam books by Nirali Prakashan
ISBN 9789386084491
Author: प्राचार्या श्रीमती विशाखत्रा बागडे, प्रा. रेखा तिमाजी नितनवरे
Number of Pages 361
Edition Second Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
अभ्यासक्रम, अध्ययन - अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यमापन - Page 1 अभ्यासक्रम, अध्ययन - अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यमापन - Page 2 अभ्यासक्रम, अध्ययन - अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यमापन - Page 3 अभ्यासक्रम, अध्ययन - अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यमापन - Page 4 अभ्यासक्रम, अध्ययन - अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यमापन - Page 5

अभ्यासक्रम, अध्ययन - अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यमापन by प्राचार्या श्रीमती विशाखत्रा बागडे, प्रा. रेखा तिमाजी नितनवरे
Book Summary:

प्राथमिक शिक्षण पदविका (D.EI.Ed.) अभ्यासक्रमातील पाठ्यक्रम ३3 चे *अभ्यासक्रम, अध्ययन-अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यमापन* दे पुस्तक आपल्या हाती देताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहवे. 21 वे शतक हे तंत्रयुग आणि ज्ञानयुग म्हणून ओळखले जाते. विद्यार्थ्यांची नवी येणारी पिढी ही माहिती तंत्रज्ञान युगात शिकणारी आहे. ती अतिशय चिकित्सक आणि सर्जनशील आहे. त्यांना पोषक असे शिक्षण पुरविणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षणाचे बदलते संबोध, बहुविध बुद्धिमत्तेचा विकास, कृतीयुक्त शिक्षणप्रणाली आणि बदलत्या अध्ययन-अध्यापनाच्या संकल्पना, शिक्षकांच्या बदलत्या भूमिका आणि चिकित्सक विद्यार्थी तयार करण्याच्या दुष्टीने विविध नवविचार पुढे येत आहेत. बदलत्या काळानुसार समाजाच्या गरजा बदलत आह्ठेत. त्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम घटक तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तसे शिक्षक तयार करणे गरजेचे आहे. त्या दुष्टीने ज्ञान व पृच्छेच्या पद्धती, अध्यापन प्रतिमाने विकसित माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान, अध्ययनार्थी व त्यांचे संदर्भ, शैक्षणिक मूल्यमापनाच्या नव्या संकल्पना, विविध अध्ययन-अध्यापन पद्धती इत्यादी घटकांचा समावेश पाठ्यक्रमात करण्यात आलेला आहे. काष्ढी नवीन सॉफ्टवेअरचा परिचय, सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन व अनुदेशन आरेखन यांचाष्ठी परिचय या पाठ्यक्रमात करून दिला आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.Ed. Students