BCA - Bachelor of Computer Applications Books , BCA - Bachelor of Computer Applications Textbook in English - Page No. 6

BCA - Bachelor of Computer Applications Books , BCA - Bachelor of Computer Applications Textbook in English - Page No. 6 (Total 178 Products)
View: 
Computer Organization

Computer Organization

By Mrs. Meghana Tikhe-Palkar, Mrs. Varsha Bhagatpatil, Rahul Patil
62 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Principles Of Management

Principles Of Management

By Dr. Babasaheb Sangale, Mr. Arshad Khalid, Dr. Prasanna Deshmukh
62 Views
Price: ₹109.73
MRP ₹165.00
You save : ₹55.28
34% Off
C - Programming

C - Programming

By Mr. Ajay Mahadeo Gadhave, Ms. Varsha Ikhe
60 Views
Price: ₹142.98
MRP ₹215.00
You save : ₹72.03
34% Off
Software Testing

Software Testing

By prof. Dr. M. M. Puri, Prof. Janardhan A. Pawar,Prof. V. R. Wani, Prof. S. G. Lakhdive, Prof. Snehal A. Dhane
59 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Data Structure-I

Data Structure-I

By Prof S E Pate, Dr G R Wani, Prof S M Shinkar
53 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. R. D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Namrata S. Gadgil, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Sudipta Banerjee
54 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Enterprises Resource Planning & Management

Enterprises Resource Planning & Management

By Dr. Shivaji Mundhe, Prof. Vishakha Wagh, Prof. Monika Shinde, Prof. Shivaji Bachhav
53 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Business Communication Skills

Business Communication Skills

By Dr. Govind. M. Dumbre, Dr. Govind. M. Dumbre, Mr. Arshad Khalid
54 Views
Price: ₹89.78
MRP ₹135.00
You save : ₹45.23
34% Off
Programming In Visual Basics

Programming In Visual Basics

By Prof. Gauri Khire, Prof. Yogiraj V. Chandratre, Prof. Kashinath Gunjal, Prof. Mrs. Pranita P. Raskar
53 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
Dot Net Programming

Dot Net Programming

By Prof. Dr. R. D. Patil, Prof. Janardan A. Pawar, Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar
52 Views
Price: ₹222.78
MRP ₹335.00
You save : ₹112.23
34% Off
Relational Database Management System

Relational Database Management System

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Gautam A. Kudale, Prof. Sujata P. Patil, Prof. Vidya H. Bankar
52 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Object Oriented Programming Using C++

Object Oriented Programming Using C++

By Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Sayyad Razak Nizam, Prof. C. G. Gholap, Prof. Santosh B. Dhole
51 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Database Management System

Database Management System

By Mrs. Monali Chaudhari, Mr. S. S. Talule, Mr. Satyavan Mahadeo Kunjir
50 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Data Structure Using C

Data Structure Using C

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Nilesh B. Mahajan, Prof. Vijayshri Gosavi, Prof. Mrs. Sudeepta Banerjee
51 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Essentials of Computer

Essentials of Computer

By Prof S D Mone, Dr B H Barhate
50 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
Software Engineering

Software Engineering

By Prof. Mrs. Shraddha S. Sant, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Prasad M. Sawant, Prof. Salahudin Sajan
48 Views
Price: ₹172.90
MRP ₹260.00
You save : ₹87.10
34% Off
Recent Trends In IT

Recent Trends In IT

By prof. Dr. M. M. Puri, Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Janardhan A. Pawar, Prof. Shivendu Bhusan, Prof. Megha
48 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Object Oriented Software Engineering

Object Oriented Software Engineering

By Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar, Prof. S. G. Lakhdive
47 Views
Price: ₹186.20
MRP ₹280.00
You save : ₹93.80
34% Off
C Programming Language-II

C Programming Language-II

By Prof Sanjay E Pate, Dr Rupali P Patil, Anil R Patil
45 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
C Programming Language-I

C Programming Language-I

By Prof Sanjay E Pate, Dr S D Pati, Prof V P Mahajan
39 Views
Price: ₹32.06
MRP ₹45.00
You save : ₹12.94
29% Off
Network Security (SEC)

Network Security (SEC)

By Prof. S. E. Pate, Dr. B. H. Barhate, Prof. S. D. Mone, Dr. S. D. Patil, Prof. Harshal Patil
32 Views
Price: ₹28.50
MRP ₹40.00
You save : ₹11.50
29% Off
Internet Computing

Internet Computing

By Dr B H Barhate, Prof Mrs Pushpa M Patil, Prof Sunil D Mone
31 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹70.00
You save : ₹20.13
29% Off
Data Structure-II

Data Structure-II

By Prof S E Pate, Prof V P Mahajan, Prof S D Mone
27 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
System Programming

System Programming

By Prof S M Shinkar, Prof Sanjay E Pate, Prof P Marimuktu
27 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
Programming in C++ - II

Programming in C++ - II

By Dr S D Patil, Prof K C Deshmukh, Prof A R Patil, Dr B H Barhate
25 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
Database Management System

Database Management System

By Prof B H Barhate, Prof Sanjay E Pate
23 Views
Price: ₹46.31
MRP ₹65.00
You save : ₹18.69
29% Off
Advanced Accountancy

Advanced Accountancy

By Dr L K Karangale, Dr Arun Yeole
14 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Front End Design Tool VB.NET

Front End Design Tool VB.NET

By Dr. Neetu Narwal, Dr. Kavita Pabreja
10 Views
Price: ₹242.25
MRP ₹340.00
You save : ₹97.75
29% Off