व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म)

व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म)

Sold ( 51 times )
1191 Views
MRP : ₹100.00
Price : ₹70.00
You will save : ₹30.00 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All B.Com books by Nirali Prakashan
ISBN 9789389686272
Author: डॉ. डी. जी. उशीर, प्रा. एस. आर. जावळे, डॉ. आर. के. दातीर
Number of Pages 201
Edition First Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म) - Page 1 व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म) - Page 2 व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म) - Page 3 व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म) - Page 4 व्यावसायिक अर्थशास्त्र (सूक्ष्म) - Page 5

व्यावसायिक अर्थशास्त्र सूक्ष्म by डॉ. डी. जी. उशीर, प्रा. एस. आर. जावळे, डॉ. आर. के. दातीर
Book Summary:

सावित्रीबार्ड फुलले पुणे विध्यापीठाने जून 2019 पासून कल्ला व वाणिज्य विद्याशास्त्रांसाठी CBSC पद्धती लागू केली. प्रथम वर्ष वाणिज्यच्या प्रधम सत्रातील अभ्यासक्रमानुसार आम्ही लिहिलेल्या 'व्यासायिक अर्थशास्त्र' या विषयाच्या पुस्तकास विध्यार्थी व शिक्षक यांच्याकडून मिळालेल्या उत्तम प्रतिसादामुळे आम्हाला द्वितीय सत्राच्या नवीन अशभ्र्यासक्रमावर आधारित पुस्तक लिहिण्यास प्रोत्साहन मिळाले. सढृर पुस्तक आपल्या हाती सोपविताना आम्हाला विशेष आनंद होत आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.Com. Students.
Table of Content:

1. Cost And Revenue

2. Pricing Under Perfect Market Conditions

3. Pricing Under Imperfect Market Conditions

4. Factor Pricing