विव्दान गुरु

विव्दान गुरु

472 Views
MRP : ₹120.00
Price : ₹84.00
You will save : ₹36.00 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
NEWY2022 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Leisure Read books by Nirali Prakashan
Author: द. मा. लेले
Number of Pages 281
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
विव्दान गुरु - Page 1 विव्दान गुरु - Page 2 विव्दान गुरु - Page 3 विव्दान गुरु - Page 4 विव्दान गुरु - Page 5

विव्दान गुरु by द. मा. लेले
Book Summary:

फल ज्योतिष ग्रंथभालेतील हे तिसरे पुष्प ज्योतिधप्रिर्भीच्या हीती देताना मला अतिशय आनंद हीत आहे. आनंद एवढवासांठी की या ग्रंथाद्वारे अभ्यासकांच्या अनेक मभज-गैरसभजांबंडल मोदाहरण विवेचन करून सत्याच्या अधिक जंवळ जाण्याचा या थ्रंथात भी प्रयत्न केला आहे. कुंडलीचा अभ्यास करीत असताना, एखादे फल विशिष्ट स्वरूपातच अनुभवास का येते. याची अनेकविध कारणे असू शकतात. पंतु त्यांचा सर्वकष विचार केला जातोच असे नाही.

विशीषत: शास्त्रशुद्ध विचार होण्यासाठी आवशयक त्या बार्बर्पिकी काही दुर्लक्षिल्या जातात आणि फलिंतांची कारणभीभांसा चुकीची केली जाते त्यामुळे अर्थातच निघ्कर्धही चुकतात. अशा प्रकारच्या चुका हीऊ नयेत म्हणून ज्या महत्वाच्या गोष्टी ल॑क्षांत ठेवणे आवश्यक आहे, त्यापैकी मुख्य म्हणजे भी सूक्ष्म भावचलितं कुःडंल्या मांडलेल्या आहेत.

Audience of the Book :
This book Useful for Leisure Read.