विक्रमी मंगळ

विक्रमी मंगळ

817 Views
MRP : ₹125.00
Price : ₹88.00
You will save : ₹37.00 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Leisure Read books by Nirali Prakashan
Author: द. मा. लेले
Number of Pages 289
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
विक्रमी मंगळ - Page 1 विक्रमी मंगळ - Page 2 विक्रमी मंगळ - Page 3 विक्रमी मंगळ - Page 4 विक्रमी मंगळ - Page 5

विक्रमी मंगळ by द. मा. लेले
Book Summary:

सोलापुरात विद्यार्थ्यांना शिकविताना सर्व ग्रहींचा अभ्यास केला. त्याची टिपणे काढली आणि विद्यार्थ्यांपुढे अनेक कुंडल्या ठेवल्या, त्या अभ्यासातून मंगळ, शनी, गुक या महत्वाच्या थहींवर लिरखाण जाले व प्रत्येक ग्रहाबद्दल बारा भावांतून अभ्यासासाठी वाचकांपुढे अनेक भावंचलितं कुंडल्या ठेवल्या आहेत.

भंगळ या ग्रहींबद्दल जॅनंभाणमांत बरेच गैरसमज पमरलेले आहेत. मंगळ ही शुभ फले देणारा नसून तो वैधव्य वा. विधुरती उत्पन्न करणारा आहे. त्यामुळे काही विशिष्ट स्थानांत भंगळ आकडे कुंडलीत दिसल्यास भंगळ दोघ. असे. मानून कुंडल्या त्याज्य समजल्या जातात. त्यांस शनीचा जाब द्यावा असे जुंने ज्योतिधी सांगतीत. मंगळ हा अभंगल आहे तर शनी काय भांगन्यदर्शक आहे ? रानी तर दुख देणारा आहे असे म्हंटले जाते.

कोणत्याही एकेरी योगाचा विचार करून फलित वर्तवणे योग्य ठरत नोही. विवार्हसीख्याचा विचार करताना शुक्राचा विचार करावी लागती. तं॑मरेच शाहूचा आणि हर्षल, नेपच्यूनंचाही विचार करावी लागती. भंगळ ही. खरोखर दोषास्पद असतो काय व केव्ही दोघास्पद असतो याचे उदाहरणांसह विवेचन या पुस्तकांतील सप्तभ माव या प्रकरणात केले आहे. त्याकडे वाचकांचे लक्ष वेधतो.

Audience of the Book :
This book Useful for Leisure Read.