Savitribai Phule Pune University Books , Textbook

Savitribai Phule Pune University Books , Textbook (Total 544 Products)
View: 
Inroduction to Social Psychology

Inroduction to Social Psychology

By Dr. Anuradha Prashant Harkare
2192 Views
Price: ₹45.00
MRP ₹60.00
You save : ₹15.00
25% Off
Management Audit

Management Audit

By Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Suhas Mahajan
2325 Views
Price: ₹120.00
MRP ₹160.00
You save : ₹40.00
25% Off
Zoo-242 Applied Zoology II (SPPU)

Zoo-242 Applied Zoology II (SPPU)

By Dr. S. V. Chaudhari, Dr. Chetan Jawale, Dr. S. A. Pingle, Dr. Resham Bhalla, Dr. Arun Gulave
2345 Views
( 51 )
Price: ₹140.00
MRP ₹175.00
You save : ₹35.00
20% Off
Zoo-241 Animal Diversity IV (SPPU)

Zoo-241 Animal Diversity IV (SPPU)

By Dr. S. V. Chaudhari, Dr. S. A. Pingle, Dr. Resham Bhalla, Dr. Chetan Jawale
2238 Views
Price: ₹56.00
MRP ₹70.00
You save : ₹14.00
20% Off
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी) भाग 2

व्यावसायिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी) भाग 2

By Dr. R. G. Rasaal, Prof. S. P. Aadhhav, Dr. A. S. Kapadi, Prof. S. K. Ghotekar
2319 Views
Price: ₹148.00
MRP ₹185.00
You save : ₹37.00
20% Off
व्यवसाय व्यवस्थापन (भाग-2) (Sem VI) (SPPU)

व्यवसाय व्यवस्थापन (भाग-2) (Sem VI) (SPPU)

By Dr. S. P. Girase, Dr. A. A. Kopare
2971 Views
( 51 )
Price: ₹148.00
MRP ₹185.00
You save : ₹37.00
20% Off
Micro Economic (Pune) SYBA - Sem III & IV

Micro Economic (Pune) SYBA - Sem III & IV

By Dr. Sambhaji B. Kale, Dr. Hamdani Rizwana M.J.
6073 Views
Price: ₹156.00
MRP ₹195.00
You save : ₹39.00
20% Off
Marketing Management (Sem III-IV)  (SPPU)

Marketing Management (Sem III-IV) (SPPU)

By Dr. Mangesh Waghmare, Dr. S. D. Jagtap
2551 Views
Price: ₹180.00
MRP ₹225.00
You save : ₹45.00
20% Off
Element Of Company Law-II (Sem VI) (SPPU)

Element Of Company Law-II (Sem VI) (SPPU)

By Dr C B Chaudhari-, Dr D C Zalte, CA Devendra Dagade, Dr Bhawari
2365 Views
Price: ₹120.00
MRP ₹150.00
You save : ₹30.00
20% Off
कंपनी कायद्याची मूलतत्वे (भाग-2)  (Sem VI) (SPPU)

कंपनी कायद्याची मूलतत्वे (भाग-2) (Sem VI) (SPPU)

By Dr. Dhiraj Jhalte, Dr. Chandrakant Chaudhary, Dr. Kishor Lipare, Prof. Devendra Dagde
2861 Views
Price: ₹120.00
MRP ₹150.00
You save : ₹30.00
20% Off
CH-402 Inorganic And Organic Chemistry (SPPU)

CH-402 Inorganic And Organic Chemistry (SPPU)

By Prof. (Dr.) K. H. Kapadnis, Dr. T. S. Thopate, Dr. Ramesh Shirsat, Dr. S. R. Thopate, Dr. D. G. Karpe, Dr. Suresh Rasale
2498 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹95.00
You save : ₹19.00
20% Off
CH-401 Physical And Analytical Chemistry (SPPU)

CH-401 Physical And Analytical Chemistry (SPPU)

By Dr. S. B. Takate, Dr. M. R. Gaware, Dr. Shashikant R. Kuchekar, Dr. (Mrs.) A. S. Deshpande
3070 Views
Price: ₹64.00
MRP ₹80.00
You save : ₹16.00
20% Off
Business Management - II (Sem VI) (SPPU)

Business Management - II (Sem VI) (SPPU)

By Dr. Ganesh Patil, Dr. Vasant Boraste, Dr. Archana Mali, Dr. Mangesh Wagmare
2565 Views
( 51 )
Price: ₹108.00
MRP ₹135.00
You save : ₹27.00
20% Off
Business Economics-II (Macro) (Sem IV) (SPPU)

Business Economics-II (Macro) (Sem IV) (SPPU)

By Dr. R. G. Rasal, Prof. S. P. Adhav, Prof. S. K. Ghotekar, Prof. K. S. Gholap
2582 Views
Price: ₹124.00
MRP ₹155.00
You save : ₹31.00
20% Off
Business Communication-II (Sem VI) (SPPU)

Business Communication-II (Sem VI) (SPPU)

By Dr. N. L. Ghorpade, Dr. D. C. Zalte, Dr. Anil P. Patil, CA Devendra Dagade, Dr. Kanchan Nikam
3498 Views
( 51 )
Price: ₹88.00
MRP ₹110.00
You save : ₹22.00
20% Off
Enterprise Performance Management

Enterprise Performance Management

By Dr. Pradeep Kumar Sinha, Dr. Vikas A. Barbate, Dr. Ajit S. Thite
3089 Views
Price: ₹214.00
MRP ₹285.00
You save : ₹71.00
25% Off
Industrial Economic Environment

Industrial Economic Environment

By Ameya Anil Patil, Subhasis Pal
3152 Views
Price: ₹120.00
MRP ₹160.00
You save : ₹40.00
25% Off
Capital Market And Financial Services (Marathi)

Capital Market And Financial Services (Marathi)

By Dr. Gyandev Lakshman Nitave, Dr. Rupali Bipin Seth
6245 Views
Price: ₹128.00
MRP ₹170.00
You save : ₹42.00
25% Off
Engineering Mathematics-III

Engineering Mathematics-III

By Dr. M. Y. Gokhale, Dr. N. S. Mujumdar, S. S. Kulkarni, A. N. Singh, K. R. Atal
4462 Views
( 51 )
Price: ₹413.00
MRP ₹550.00
You save : ₹137.00
25% Off
Fluid Mechanics

Fluid Mechanics

By Dr. S. V. Chaitanya, Dr. M. M. Bhoomkar, G. S. Kondhalkar, M. S. Kore
1979 Views
( 51 )
Price: ₹255.00
MRP ₹340.00
You save : ₹85.00
25% Off
Cost And Works Accounting - II

Cost And Works Accounting - II

By Dr. Suhas Mahajan, Dr. Mahesh Kulkarni
3008 Views
Price: ₹210.00
MRP ₹280.00
You save : ₹70.00
25% Off
Python Pro-Gramming Language-II

Python Pro-Gramming Language-II

By Dr. Kalyanrao Takale, Dr. Amjad Shaikh, Dr. Mrs. Nivedita Mahajan, Dr. Veena P. Kshirsagar, Prof. Krishna Ghode, Dr. Shrikisan G
2304 Views
( 52 )
Price: ₹75.00
MRP ₹100.00
You save : ₹25.00
25% Off
Computational Geometry

Computational Geometry

By Dr. Kalyanrao Takale, Dr. Shrikisan Gaikwad, Dr. Mrs. Nivedita Mahajan, Dr. Amjad Shaikh, Prof. Mrs. Shamal Deshmukh, Prof. S. R
2561 Views
( 53 )
Price: ₹90.00
MRP ₹120.00
You save : ₹30.00
25% Off
Dynamical Systems

Dynamical Systems

By Dr. Shrikisan Gaikwad, Dr. Kalyanrao Takale, Dr. Pravin Jadhav, Dr. Vikas Jadhav, Dr. Amjad Shaikh, Dr. Veena P. Kshirsagar, Pro
1599 Views
Price: ₹87.00
MRP ₹115.00
You save : ₹28.00
24% Off
Data Structure And Algorithms

Data Structure And Algorithms

By Dr. Manisha Bharambe, Dr. Jagdish Sangvikar, Mr. Vijay T. Patil
2589 Views
( 56 )
Price: ₹225.00
MRP ₹300.00
You save : ₹75.00
25% Off
Network Technologies

Network Technologies

By Rahul Patil, Dr. Sunita Dhanesh Patil
2100 Views
( 59 )
Price: ₹225.00
MRP ₹300.00
You save : ₹75.00
25% Off
Marketing Strategy

Marketing Strategy

By Dr. Sunil Ujagare, Dr. Leena Modi (Gandhi)
2169 Views
( 54 )
Price: ₹154.00
MRP ₹205.00
You save : ₹51.00
25% Off
Human Resources Management (Marathi)

Human Resources Management (Marathi)

By Dr. Gyandev Lakshman Nitave, Dr. Aashalesha Mungi, Prof. Ashmita Vaibhav Kulkarni, Prof. Kalpana Ashok Rupanvar
3737 Views
Price: ₹98.00
MRP ₹130.00
You save : ₹32.00
25% Off
Principles Of Programming Languages

Principles Of Programming Languages

By Mrs. Priti P. Jorvekar - Kumbhar, Mrs. Shilpa N. Bhosale, Sachin P. Godse
1942 Views
Price: ₹120.00
MRP ₹160.00
You save : ₹40.00
25% Off
आर्थिक भूगोल-II

आर्थिक भूगोल-II

By Prof. A. B. Savadi, Prof. P. S. Kolekar
1762 Views
Price: ₹53.00
MRP ₹70.00
You save : ₹17.00
24% Off