• संघटनात्मक कौशल्य विकास
34% Off

संघटनात्मक कौशल्य विकास

( 51 customers rating )
By प्रा. डॉ. महेश कुलकर्णी, प्रा. डॉ. प्रमोद बियाणी, डॉ. सुनील जोशी more
424 Views
Selling Price : ₹33.25
MRP : ₹50.00
You will save : ₹16.75 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All B.Com books by Nirali Prakashan
ISBN 9789389406053
Author: प्रा. डॉ. महेश कुलकर्णी, प्रा. डॉ. प्रमोद बियाणी, डॉ. सुनील जोशी
Number of Pages 105
Edition First Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
संघटनात्मक कौशल्य विकास - Page 1 संघटनात्मक कौशल्य विकास - Page 2 संघटनात्मक कौशल्य विकास - Page 3 संघटनात्मक कौशल्य विकास - Page 4 संघटनात्मक कौशल्य विकास - Page 5

संघटनात्मक कौशल्य विकास by प्रा. डॉ. महेश कुलकर्णी, प्रा. डॉ. प्रमोद बियाणी, डॉ. सुनील जोशी
Book Summary:

अभ्यासक्रम पुनर्रचनेचा अवल्लंब 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून केक्षा जात आहे. या नव्या व सुधारित अभ्यासक्रमानुसार 'प्रथम वर्ष वाणिज्य' 'संघटनात्मक व्हौशल्य विव्हास' या विषयासाठी जो अभ्यासक्रम निर्धारित व्छरण्यात आल्या आहे त्याक्ा अनुसरून हे पुस्तक लिहिण्यात आले आहे.

*संघटनात्मक व्हौशल्य विव्छास' या विषयाचे ज्पयोजित किंवा व्यावहारिळठाट्या महत्त्वाचे स्वरूप लक्षात घेता काही महत्त्वाचे बढक्ष या अभ्यासक्रमात करण्यात आलेले आहेत. नव्या अभ्यासक्रमात अनेक नवे विषय-विश्रान (Topic) अंतर्भूत करण्यात आळे. आहेत, ही. बाब उल्ललेरब्रनीय आहे तशीच स्वानतार्हही आहे.

या गैक्षणिव्छ वर्षापासून विद्यापीठाने येतल्लेल्या 2019-20 धोरणात्मक निर्णयानुसार प्रथम वर्ष वाणिज्य शार्त्रेयाठी क्रेडिट सिस्टिम या पद्धतीने गुणदान होय्णार आहे. तसेच वार्षिळ परीक्षा पळत बंद करून त्याऐवजी सत्रांत म्हणजेच सेमिस्टर पॅटर्न राबविण्यात येणार आहे हा महत्त्वाचा अदल्न विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावा.

प्रस्तुत पुस्तव्छात नद्या अभ्ष्यासक्रमातील झालेला बढलल विचारात घेऊन विषयाची मांडणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी भाषेतील सैल्षपणा टाळून नेमकेपणा स्वीव्छारणे अनत्याचे आहे. त्यासाठी तक्‍ते व आकूत्यांच्या साहाय्याने विषय सोपा वरून सांगण्याचा प्रयत्न केकल्ला आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.Com Students.
Table of Content:

1. Concept Of Modern Office

2. Office Organisation And Management

3. Office Records Management

4. Office Work

x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!