राहू ग्रह

राहू ग्रह

1433 Views
MRP : ₹100.00
Price : ₹70.00
You will save : ₹30.00 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Leisure Read books by Nirali Prakashan
Author: द. मा. लेले
Number of Pages 229
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
राहू ग्रह - Page 1 राहू ग्रह - Page 2 राहू ग्रह - Page 3 राहू ग्रह - Page 4 राहू ग्रह - Page 5

राहू ग्रह by द. मा. लेले
Book Summary:

वाचकहो ! राहू ग्रह हे पुस्तक आपल्या हाती देताना मला खूप सूप आनंद होत आहे यांची कारणभीमांसा पार्हता नवंग्र्भालेतील हवी ते शनी या ग्रह्ठींची पुस्तके तयार झाली पण महू आणि केतू या हायाग्रहींबइल ज्योतिषशास्त्रामध्ये काहीतरी लिरखाण होऊन वाचकांना गाहू/केतू हे किती उग्र ग्रह आहेत यांची कल्पना यावी म्हणून माहू या थ्रहबडइल या पुस्तकामध्ये जास्तीत जास्त भाहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

गाडू ग्र्टींबईल भाहिती देताना सुरुवातीला त्यांची त्रोटक भाहिती देऊन या ग्रहाची ओळख करून दिली आहे. त्यानंतर प्रत्येक स्थानावरील फलादेशांचा आढावा देऊन पुढे प्रत्येक स्थानाबाबत प्रत्येक राशीनुसार भाहिती व॑ कुंडल्यांचे स्पष्टीकरण लिहिले आहे म्हणजेच बारा स्थाने आणि प्रत्येक स्थानामध्ये बार शशी यांच्याबाबत सविस्तर भाहिती व॑ कुंडल्या देऊन गाहुचे शुभ व अशुभ फल यामुळे कशा घटना घडतात याचा परामर्श सादर केला आहे. शिवाय राहूमुळे कोणते आजार होतात, महादशा व अंतर्दशा यामुळे काय परिणाम होतात तसेच अनिष्ट गहू असता कांय उपाय केले पाहिजेत, त्यांचप्रभाणे गाठूची दाने कोणती यांबांबंत सविस्तर भाहिती दिली आहे. तसेच गाठूचे भंत्रंही दिलेले आहेत.

Audience of the Book :
This book Useful for Leisure Read.