मराठी (प्रथम भाषा) व गणित

मराठी (प्रथम भाषा) व गणित

( 51 )
323 Views
MRP : ₹135.00
Price : ₹90.25
You will save : ₹44.75 after 33% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan
Author: चंद्रमौळी नारिंगकर
Number of Pages 141
Edition Revised Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
मराठी (प्रथम भाषा) व गणित - Page 1 मराठी (प्रथम भाषा) व गणित - Page 2 मराठी (प्रथम भाषा) व गणित - Page 3 मराठी (प्रथम भाषा) व गणित - Page 4 मराठी (प्रथम भाषा) व गणित - Page 5

मराठी (प्रथम भाषा) व गणित by चंद्रमौळी नारिंगकर
Book Summary:

सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाने श्यत्ता 5 वी व 8 वी या इयत्तांना शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचे योजिले आहवे. त्यानुसार इयत्ता 5 वी साठी तिचे नाव पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा असे केले आहवे. या परीक्षेसाठी नवीन अभ्यासक्रम तयार केलेला आहवे. पेपर-1 मध्ये भाषे (मराठी) सोबत गणित विषय आणि पेपर-2 मध्ये इंग्रजी (तृतीय भाषा) सोबत बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयांचा समावेश केला आहे.

या नवीन अभ्यासक्रमाचा सखोल अभ्यास करून आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षेतील प्रश्‍न सोडविताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन सर्व विषयांचा सद्दजपणे अभ्यास करता यावा यासाठी मराठी व गणित पेपर-1, इंग्रजी व बुद्धिमत्ता चाचणी पेपर-2 असे दोन स्वतंत्र पेपर असणार आहेत.

नवीन अभ्यासक्रम रचनेत फकत अभ्यासक्रमच बदलत नसून प्रश्‍नपत्रिकेच्या स्वरूपातष्ठी बदल झालेला आहे. सदर प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नांची काठिण्य पातळी कशी असावी याबाबत नि:संदिग्धता व स्पष्टता आहे. प्रत्येक पेपरसाठी एकूण 75 प्रश्‍नांची प्रश्‍नपत्रिका असून त्यामध्ये 30% सोपे, 40% मध्यम आणि 30% कठीण प्रश्‍न असणार आहेत.

प्रश्‍नपत्रिकांची योग्य रचना, नावीन्यपूर्ण प्रश्‍न, सर्व अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्‍न यामुळे या परीक्षेत गुणवत्ता यादीत येण्यासाठी आपणास त्याचा निश्‍चित उपयोग होईल असा मला विश्‍वास वाटतो.

Audience of the Book :
This book Useful for Olympiad Exam.