महाराष्ट्राचा भूगोल शासकीय सांख्यिकी विश्लेषण

महाराष्ट्राचा भूगोल शासकीय सांख्यिकी विश्लेषण

Sold ( 62 times )
32023 Views
MRP : ₹375.00
Price : ₹262.50
You will save : ₹112.50 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Social Science books by Nirali Prakashan
ISBN 9789381595695
Author: ए. बी. सवदी सर
Number of Pages 480
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
महाराष्ट्राचा भूगोल शासकीय सांख्यिकी विश्लेषण - Page 1 महाराष्ट्राचा भूगोल शासकीय सांख्यिकी विश्लेषण - Page 2 महाराष्ट्राचा भूगोल शासकीय सांख्यिकी विश्लेषण - Page 3 महाराष्ट्राचा भूगोल शासकीय सांख्यिकी विश्लेषण - Page 4 महाराष्ट्राचा भूगोल शासकीय सांख्यिकी विश्लेषण - Page 5

महाराष्ट्राचा भूगोल शासकीय सांख्यिकी विश्लेषण by ए. बी. सवदी सर
Book Summary:

*महादाष्टाचा भूगोल' या लोकप्रिय पुक्त्तळकाच्या अद्ययावत आठव्या आवृत्तीचे प्रकाशन ककताना प्रकाशक आणि लेब्खकावम एक प्रकारचा 'आनंढ प्राप्त झालेला (आहे. पुक्तळ अद्ययावत कळताना India 2017, Economic Survey : 2016-17, महादाष्ट्राची आर्थिक पाहणी : 2016-17 याचय्रमाणे कृषी आयुक्तालय, महाकाष्ट शासन : 2016 - 17; उ्द्यानविज्ञान बिभ्नाग, 2016-17 कांळ्ियिकी याचा आधा घेऊन विशत्रेषणाहादा माहिती, निष्कर्ष (आणि नकाशा निर्मिती केली (आहे. याचा भावी अधिकाऱ्यांना निश्‍चित उपयोग होर्डल.

मवढीग्राफरीज (आणि निवाली प्रकाशन हा एक ट्रेडमार्क भावी शासकीय अधिकादीवर्गात रूढ झालेला 'आहे. याचे मंपूर्ण श्रेय आम्हाला भावी 'अधिकादीवर्गाम़ प्रहान कदीत 'अक्ताना 'अवर्णनीय आनंढ होत आहे. *महाबाष्टरांचा भूगोल" या ग्रांथाळ पूबक 'कवदीज्‌ महाबाष्ट्राचा प्रगंत अटलाका' चौथी आवृत्ती प्रकाडितं केलेली आहे; याचा निंडचित उपयीग छोईल.

Audience of the Book :
This book Useful for Arts Students