Leisure Read Preparation Books Combo & Mock Test Series , Leisure Read Textbook and Story Book in Marathi - Price High to Low

Leisure Read Preparation Books Combo & Mock Test Series , Leisure Read Textbook and Story Book in Marathi - Price High to Low (Total 51 Products)
View: 
महाराष्ट्रातील निवडक जाती-जमाती (In Marathi)

महाराष्ट्रातील निवडक जाती-जमाती (In Marathi)

By Dr. S. G. Devgaonkar
803 Views
Price: ₹308.75
MRP ₹650.00
You save : ₹341.25
53% Off
प्रादेशिक बोलींचे भाषाविज्ञान

प्रादेशिक बोलींचे भाषाविज्ञान

By डॉ संजय लोहकरे
94 Views
Price: ₹409.69
MRP ₹575.00
You save : ₹165.31
29% Off
दलित साहित्याचे बहुविध आयाम

दलित साहित्याचे बहुविध आयाम

By डॉ. ताहेर एच. पठाण
31 Views
Price: ₹323.00
MRP ₹425.00
You save : ₹102.00
24% Off
भारतीयांच्या हृदयातले ‘सरदार’ वल्लभभाई पटेल

भारतीयांच्या हृदयातले ‘सरदार’ वल्लभभाई पटेल

By सीमा भारंबे
61 Views
Price: ₹284.29
MRP ₹399.00
You save : ₹114.71
29% Off
पंढरीनाथ पाटील : राजकीय व सामाजिक कार्य

पंढरीनाथ पाटील : राजकीय व सामाजिक कार्य

By डॉ नामदेव ढाले, डॉ मनोज डांगे
41 Views
Price: ₹249.38
MRP ₹350.00
You save : ₹100.63
29% Off
मराठी कादंबरी आकलन आणि विश्लेषण २०० नंतरची कादंबरी

मराठी कादंबरी आकलन आणि विश्लेषण २०० नंतरची कादंबरी

By Dr. Gayatri Sopanrao Gadekar
59 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
बाबाराव मुसळे : व्यक्ती आणि वाड्मय

बाबाराव मुसळे : व्यक्ती आणि वाड्मय

By Dr. Sopan Suravse
47 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
सुखद मातृत्वासाठी (In Marathi)

सुखद मातृत्वासाठी (In Marathi)

By Dr. Dipali Patil
513 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
हस्तलिखित ते ई-बुक

हस्तलिखित ते ई-बुक

By हितेश ब्रिजवासी, डॉ. तुषार पाटील
211 Views
Price: ₹224.20
MRP ₹295.00
You save : ₹70.80
24% Off
साहित्य संमेलने अनेक अध्यक्षीय भाषण एक

साहित्य संमेलने अनेक अध्यक्षीय भाषण एक

By डॉ अनंता सूर
157 Views
Price: ₹210.19
MRP ₹295.00
You save : ₹84.81
29% Off
धगधगते तळघर

धगधगते तळघर

By उषा हिंगोणेकर
25 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
प्रकाशवाटा : स्वरूप आणि चिंतन

प्रकाशवाटा : स्वरूप आणि चिंतन

By प्रा.डॉ.तुषार चांदवडकर
56 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
कोविड-19 : भारतासमोरील आव्हाने आणि संधी

कोविड-19 : भारतासमोरील आव्हाने आणि संधी

By डॉ. चंद्रशेखर डी. वाणी, डॉ. शिवाजी बी. पाटील
35 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
पंचायत (कादंबरी)

पंचायत (कादंबरी)

By प्रमोद पिवटे
45 Views
Price: ₹178.13
MRP ₹250.00
You save : ₹71.88
29% Off
Asa Mi Ghadalo (In Marathi)

Asa Mi Ghadalo (In Marathi)

By Ranjit Dharmapurikar, Dr. Medha Dharmapurikar
718 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
प्रेम प्रस्ताव

प्रेम प्रस्ताव

By हर्ष पाटील
104 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
ओंजळभर फुलं

ओंजळभर फुलं

By आप्पा करन्दे
64 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
कर्मसाक्षी

कर्मसाक्षी

By डॉ सुभाष महाले
67 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
खारं आलनं

खारं आलनं

By डॉ फुला बागूल
75 Views
Price: ₹138.94
MRP ₹195.00
You save : ₹56.06
29% Off
उलंगवाडी (कथासंग्रह)

उलंगवाडी (कथासंग्रह)

By अशोक कोळी
70 Views
Price: ₹124.69
MRP ₹175.00
You save : ₹50.31
29% Off
आत्मा आणि इतर कथा

आत्मा आणि इतर कथा

By डॉ अलका कुलकर्णी
29 Views
Price: ₹124.69
MRP ₹175.00
You save : ₹50.31
29% Off
अस्तित्व माझे ही

अस्तित्व माझे ही

By Dr. Vishakha, Rajesh
483 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹48.45
MRP ₹170.00
You save : ₹121.55
72% Off
भाषिक कौशल्य विकास आणि एकांकिका

भाषिक कौशल्य विकास आणि एकांकिका

By डॉ. हरेश संपत शेळके
164 Views
Price: ₹125.40
MRP ₹165.00
You save : ₹39.60
24% Off
वाताहत

वाताहत

By अनंता सूर
148 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
झोका

झोका

By डॉ रजनी लुंगसे
101 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
वेध निळ्या विजेचा

वेध निळ्या विजेचा

By डॉ संजय कांबळे
59 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
सम्यक समीक्षा

सम्यक समीक्षा

By डॉ संजय कांबळे
59 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
सायबर युद्ध

सायबर युद्ध

By प्रा ए पी चौधरी, सौ अर्चना चौधरी, प्रा हर्षाली पाटील
32 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
मन, मनोविकार आणि समुपदेशन (In Marathi)

मन, मनोविकार आणि समुपदेशन (In Marathi)

By Dr. Sailja Devgaonkar, Dr. S. G. Devgaonkar
649 Views
Price: ₹71.25
MRP ₹150.00
You save : ₹78.75
53% Off