Leisure Read Preparation Books Combo & Mock Test Series , Leisure Read Textbook and Story Book in Marathi - Most Popular

Leisure Read Preparation Books Combo & Mock Test Series , Leisure Read Textbook and Story Book in Marathi - Most Popular (Total 51 Products)
View: 
Martin Luther King (In Marathi)

Martin Luther King (In Marathi)

By Kirti Parchure
913 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
महाराष्ट्रातील निवडक जाती-जमाती (In Marathi)

महाराष्ट्रातील निवडक जाती-जमाती (In Marathi)

By Dr. S. G. Devgaonkar
805 Views
Price: ₹308.75
MRP ₹650.00
You save : ₹341.25
53% Off
Asa Mi Ghadalo (In Marathi)

Asa Mi Ghadalo (In Marathi)

By Ranjit Dharmapurikar, Dr. Medha Dharmapurikar
718 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
मन, मनोविकार आणि समुपदेशन (In Marathi)

मन, मनोविकार आणि समुपदेशन (In Marathi)

By Dr. Sailja Devgaonkar, Dr. S. G. Devgaonkar
649 Views
Price: ₹71.25
MRP ₹150.00
You save : ₹78.75
53% Off
सुखद मातृत्वासाठी (In Marathi)

सुखद मातृत्वासाठी (In Marathi)

By Dr. Dipali Patil
513 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
अस्तित्व माझे ही

अस्तित्व माझे ही

By Dr. Vishakha, Rajesh
484 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹48.45
MRP ₹170.00
You save : ₹121.55
72% Off
हस्तलिखित ते ई-बुक

हस्तलिखित ते ई-बुक

By हितेश ब्रिजवासी, डॉ. तुषार पाटील
211 Views
Price: ₹224.20
MRP ₹295.00
You save : ₹70.80
24% Off
माणदेशी माणसं (समीक्षा)

माणदेशी माणसं (समीक्षा)

By डॉ जितेंद्र गिरासे
191 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
कथारंग

कथारंग

By संपादन
181 Views
Price: ₹60.56
MRP ₹85.00
You save : ₹24.44
29% Off
भाषिक कौशल्य विकास आणि एकांकिका

भाषिक कौशल्य विकास आणि एकांकिका

By डॉ. हरेश संपत शेळके
169 Views
Price: ₹125.40
MRP ₹165.00
You save : ₹39.60
24% Off
साहित्य संमेलने अनेक अध्यक्षीय भाषण एक

साहित्य संमेलने अनेक अध्यक्षीय भाषण एक

By डॉ अनंता सूर
161 Views
Price: ₹210.19
MRP ₹295.00
You save : ₹84.81
29% Off
वाताहत

वाताहत

By अनंता सूर
152 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
सासर माहेर

सासर माहेर

By सौ चंद्रभागा सोनवणे
138 Views
Price: ₹67.69
MRP ₹95.00
You save : ₹27.31
29% Off
संवाद आणि लेखन कौशल्ये

संवाद आणि लेखन कौशल्ये

By डॉ अक्षय किशोर घोरपडे
123 Views
Price: ₹67.69
MRP ₹95.00
You save : ₹27.31
29% Off
डोक्यात डोकवा

डोक्यात डोकवा

By Dr. Shruti Panse
108 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
प्रहार

प्रहार

By प्रल्हाद खरे
107 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
प्रेम प्रस्ताव

प्रेम प्रस्ताव

By हर्ष पाटील
107 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
झोका

झोका

By डॉ रजनी लुंगसे
102 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
तावडी माटी

तावडी माटी

By प्रकाश सपकाळे
101 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
प्रादेशिक बोलींचे भाषाविज्ञान

प्रादेशिक बोलींचे भाषाविज्ञान

By डॉ संजय लोहकरे
95 Views
Price: ₹409.69
MRP ₹575.00
You save : ₹165.31
29% Off
प्रकाशवाटा : स्वरूप आणि चिंतन

प्रकाशवाटा : स्वरूप आणि चिंतन

By प्रा.डॉ.तुषार चांदवडकर
72 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
खारं आलनं

खारं आलनं

By डॉ फुला बागूल
77 Views
Price: ₹138.94
MRP ₹195.00
You save : ₹56.06
29% Off
तृषार्त-तृप्त

तृषार्त-तृप्त

By दत्तात्रय लोहार
75 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
स्त्रीवादी कविता आस्वाद आणि समीक्षा

स्त्रीवादी कविता आस्वाद आणि समीक्षा

By डॉ मारोती कोल्हे
73 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
उलंगवाडी (कथासंग्रह)

उलंगवाडी (कथासंग्रह)

By अशोक कोळी
70 Views
Price: ₹124.69
MRP ₹175.00
You save : ₹50.31
29% Off
कर्मसाक्षी

कर्मसाक्षी

By डॉ सुभाष महाले
68 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
मराठी कादंबरी आकलन आणि विश्लेषण २०० नंतरची कादंबरी

मराठी कादंबरी आकलन आणि विश्लेषण २०० नंतरची कादंबरी

By Dr. Gayatri Sopanrao Gadekar
62 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
ओंजळभर फुलं

ओंजळभर फुलं

By आप्पा करन्दे
64 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
भारतीयांच्या हृदयातले ‘सरदार’ वल्लभभाई पटेल

भारतीयांच्या हृदयातले ‘सरदार’ वल्लभभाई पटेल

By सीमा भारंबे
62 Views
Price: ₹284.29
MRP ₹399.00
You save : ₹114.71
29% Off
सम्यक समीक्षा

सम्यक समीक्षा

By डॉ संजय कांबळे
61 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off