केतू ग्रह

केतू ग्रह

776 Views
MRP : ₹100.00
Price : ₹70.00
You will save : ₹30.00 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Leisure Read books by Nirali Prakashan
ISBN 9789386353795
Author: द. मा. लेले
Number of Pages 217
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
केतू ग्रह - Page 1 केतू ग्रह - Page 2 केतू ग्रह - Page 3 केतू ग्रह - Page 4 केतू ग्रह - Page 5

केतू ग्रह by द. मा. लेले
Book Summary:

ववाचकहो ! केतू ग्रह हे पुस्तक आपल्या हाती देताना भला रखूप सूप आनंद हीत आहे यांची कारणमीमांसा पार्हता नंवंग्रहभालेतील रवी ते शनी या ग्रहांची पुस्तके तयार जञाली पण माहू आणि केतू या छयाग्रहींबद्दल ज्योतिषशास्त्रामध्ये काहीतरी लिखाण होऊन वाचकांना राहू/केतू हे किती उथ्र ग्रह आहेत. यांची कल्पना यावी म्हणून केतू या थ्रहांबद्दल या पुस्तकामध्ये जास्तीत जास्त भाहिती देण्यांचा प्रयत्न केला आहे.

केतू थरहाबद्दल भाहिती देतांना सुरुवातीला त्यांची चोटंक भाहिती देऊन या ग्रहांची ओळख करून दिली आहे. त्यानंतर प्रत्येक स्थानावरील फलादेशाचा आढावा देऊन पुढे प्रत्येक म्थानींबांबंत॑ प्रत्येक राशीनुसार भाहिती व कुंडल्यांचे स्पष्टीकरण लिहिले आहे म्हणजेच बारा स्थाने आणि प्रत्येक स्थानामध्ये बारा राशी यांच्याबाबत सविस्तर भाहिती व कुंडल्या देऊन केतूचे शुभ व अशुभ फल यामुळे कशा घटना घर्डतात यांचा परामर्श सादर केला आहे. शिवाय केतूभुळे कोणते आजार होतात, भहीदशा व॑ अंतंदूशा यामुळे काय परिणांभ होतात तमेच अनिष्ट केतू असता काय उपाय केले पाहिजेत, त्याचप्रभाणे केतूची दाने कीणती यांबाबत सविस्तर भाहिती दिली आहे. तमेच केतूचे भंत्रही दिलेले आहेत.

Audience of the Book :
This book Useful for Leisure Read.