कलाकारांचा गुरु

कलाकारांचा गुरु

948 Views
MRP : ₹125.00
Price : ₹88.00
You will save : ₹37.00 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Leisure Read books by Nirali Prakashan
Author: द. मा. लेले
Number of Pages 285
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
कलाकारांचा गुरु - Page 1 कलाकारांचा गुरु - Page 2 कलाकारांचा गुरु - Page 3 कलाकारांचा गुरु - Page 4 कलाकारांचा गुरु - Page 5

कलाकारांचा गुरु by द. मा. लेले
Book Summary:

शुक, मंगळ, शनी व॑ बुंध या चार महत्त्वाच्या ग्रहांची पुस्तके ज्ञाली आहेत. पण शुक्र या थहीवरील दोन पुस्तके लिहिली आहेत. शुक्र हा रजोगुणी ग्रह आहे तंमेच त्या ग्रहाची कारकसूचे 'मर्वार्थ चिंतामणी' या संस्कृत ग्रंथात दिलेली आहेत ती खालीलप्रभाणे - “संगीत, साहित्य, हीस्यरसाग्युत, मदन युवति रतिकेली, विलास विचित्र कांति सीरदर्य, गाजवशीकरण राजभुरखवशीकरण, गाकडेन्द्रजालभाला, वैशद्य महेदाणि माद्य रिश्‍वर्य काव्यकला मसमभोग, कलाचकारक: शुक्र

तेव्हा संगीत, साहित्य, काव्यकला विलास, चित्रकला, नृंत्य- कला, नोटंकांतील नॅटंनंटर्वांची कामे, गायक, वादंक यांबडलंच्या सर्वच कुंडल्या कलाकारांचा शुक्र या पुस्तकात व्यवस्थित दिलेल्या आहेत.

Audience of the Book :
This book Useful for Leisure Read.