उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यास इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक In Marathi

उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यास इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक In Marathi

( 52 customers rating )
1195 Views
MRP : ₹160.00
Price : ₹112.00
You will save : ₹48.00 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
NEWY2022 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Class 12 books by Nirali Prakashan
ISBN 9789386700636
Author: Vandana Jadhav
Number of Pages 201
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यास इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक In Marathi - Page 1 उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यास इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक In Marathi - Page 2 उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यास इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक In Marathi - Page 3 उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यास इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक In Marathi - Page 4 उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यास इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक In Marathi - Page 5

(HSC Vocational) उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यास इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी प्रॅक्टिकल बुक (In Marathi) by Vandana Jadhav
Book Summary:

भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने (National Skill Qualification Framework-NSQF) विकसित केले असून प्रत्येक स्तरावर ज्ञान व कौशल्य आत्मसात करावयाचे स्तर ठरवून दिलेले आहेत. अभ्यासक्रमात उद्योग किंवा कामाच्या ठिकाणी आवश्यक असलेले ज्ञान व कौशल्य विद्यार्थ्यांनी आत्मसात करावे, इलेक्ट्रॉनिक्स विषयाच्या मूलभूत संकल्पना त्यांना कळाव्यात या उद्देशानेच हे पुस्तक लिहीत आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for Class XII students.