• चला यशाकडे प्रेमाने आनंदाने
34% Off

चला यशाकडे प्रेमाने आनंदाने

By सुरेश मुरलीधर वाघ more
677 Views
Selling Price : ₹113.05
MRP : ₹170.00
You will save : ₹56.95 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

Product Specifications

Publisher Murli Manohar Prakashan All Leisure Read books by Murli Manohar Prakashan
Author: सुरेश मुरलीधर वाघ
Number of Pages 135
Edition First Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
चला यशाकडे प्रेमाने आनंदाने - Page 1 चला यशाकडे प्रेमाने आनंदाने - Page 2 चला यशाकडे प्रेमाने आनंदाने - Page 3 चला यशाकडे प्रेमाने आनंदाने - Page 4 चला यशाकडे प्रेमाने आनंदाने - Page 5

चला यशाकडे प्रेमाने आनंदाने by सुरेश मुरलीधर वाघ
Book Summary:
१३ जू, १९८२ साली एका वेडया व्यक्‍तीचा जन्म झाला. वेडा म्हणजे ध्येययेडा आईला द वडिलांना खूप आनद झाला. त्यातल्या त्यात वहिणोत्ला तर खूपच आलद झाला. कारण दोंण नाऊ जञाधीच मृत्यू पावलेले व त्यानंतर तीन वहिणी जत्माला आल्या. त्यानंतर १२ वर्षांनी नो जन्माला आलो. आमची परिस्थिती खूप नाजूक कारण वडिलांचा ताराण्यातच अपंगत्च आलेले.

जाई-वठिलांी मुलांचा सांभाळायचे, पण आई-वडिलांचा य मला वहिषो सांनाव्ण्त होत्या. काहो वर्षांनतर मला एक नाऊ जोडोतला आला. त्याचे ताव आई-दडिल्णंशी गौतम ठेवले. तो जग्माला आला द साझ्यादर्चे प्रेस धोडे कमी झाले. ते काही असो पण आम्हाला बहिणींनी कष्टाने हव्ठूहळू मोठे केले. आमच्या शिक्षणासाठी खूप धावपळ होत असे. काहो कौटुंबिक अडचणींमुळे आम्हाला जागोरो गाव सोठायत्ला लागले. जागोरी हे दिंठोरो तालुक्यातील नाशिक जिल्ह्यात आहे.

आम्हो दोघें भाऊ मुंबई येथे अनाथाश्रमात राहू लागलो. शासकीय बालगृह मुत्मंचे कनिष्ठ दिघालय, उल्हासनगर-४ येथे शाळेत जाऊ लागलो. तिथे गेल्यानंतर असे वाटायचे की, आपण तुरुंगात आलोय. पण काही दिवसांनी तेथोल हवासानाची, वातावरणाची सवय झालो. ५ वी ते १० वो पर्यंतचे शिक्षण येथेच घेतले. मग तेथून माझो बदलो घेवूर सिद्धार्थ कॉलनी, मुंबई येथे झालो.

Audience of the Book :
This book Useful for Leisure Read.

Related Leisure Read Books
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!