Books by Nirali Prakashan, Textbook

Books by Nirali Prakashan, Textbook (Total 2377 Products)
View: 
Polymer Chemistry

Polymer Chemistry

By Dr. Milind M. Patil, Prof. Paresh G. Patil, Dr. Nitin B. Sonawane, Dr. Jyoti P. Mahashabde
207 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹55.00
You save : ₹15.10
27% Off
Analytical Techniques

Analytical Techniques

By Dr. C. M. Bhavsar, Prof. (Dr.) T. J. Patil, Dr. N. S. Sonawane, Prof. J. U. Chavan
172 Views
Price: ₹36.10
MRP ₹50.00
You save : ₹13.90
28% Off
Chemistry Of Inorganic Solids

Chemistry Of Inorganic Solids

By Prof. (Dr.) T. J. Patil, Dr. N.S. Sonawane
212 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹55.00
You save : ₹15.10
27% Off
हिंदी (हिंदी साहित्य)

हिंदी (हिंदी साहित्य)

By Prof. Sao. Uma. Saachane
206 Views
Price: ₹21.85
MRP ₹30.00
You save : ₹8.15
27% Off
Structural Analysis

Structural Analysis

By Dr. Uttam R. Awari, Dr. Jyoti P. Bhusari
405 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Pharmaceutical Marketing Management

Pharmaceutical Marketing Management

By Dr. Uday Raj Sharma, Dr. Divakar Goli
427 Views
Price: ₹171.00
MRP ₹240.00
You save : ₹69.00
29% Off
Social and Preventive Pharmacy

Social and Preventive Pharmacy

By Dr. A. Vikneswari, Dr. Vishwas A. T. L., Mrs. Anjutheswarie S.
1342 Views
Price: ₹125.40
MRP ₹175.00
You save : ₹49.60
28% Off
Society in India: Core Issues

Society in India: Core Issues

By Prof. Vinayak Subhash Lashkar
182 Views
Price: ₹60.80
MRP ₹85.00
You save : ₹24.20
28% Off
Advanced Internet Technologies

Advanced Internet Technologies

By Mr. Kamil Ajmal Khan, Dr. Pallawi Bulakh
178 Views
Price: ₹150.10
MRP ₹210.00
You save : ₹59.90
29% Off
Software Project Management

Software Project Management

By Dr. Meenakshi A. Thalor, Ms. Veena Bhende
173 Views
Price: ₹185.25
MRP ₹260.00
You save : ₹74.75
29% Off
Marketing 4.0

Marketing 4.0

By Mr. Nitin C. Kamat, Dr. Shilpa Kulkarni, Dr. Anuradha Sarkar, Mr. Sanjiv Kadam, Dr. Abhay Kinikar, Mr. Deepak Majgaonkar
170 Views
Price: ₹121.60
MRP ₹170.00
You save : ₹48.40
28% Off
Current Trends and Cases in HRM

Current Trends and Cases in HRM

By Dr. K. Nirmala Kumaraswamy, Dr. Shalaka Parker, Ms. Sonali Joshi, Mrs. Viral S. Ahire
225 Views
Price: ₹171.00
MRP ₹240.00
You save : ₹69.00
29% Off
Retail Marketing

Retail Marketing

By Dr. Kirti Dang Longani, Dr. Madhuri Shete
185 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Inroduction to Social Psychology

Inroduction to Social Psychology

By Dr. Anuradha Prashant Harkare
219 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
Industrial Pharmacy - II

Industrial Pharmacy - II

By Beny Baby, Mrs. N.V.L. Sirisha Mulukuri, Dr. B. Prakash Rao
155 Views
Price: ₹121.60
MRP ₹170.00
You save : ₹48.40
28% Off
Management Audit

Management Audit

By Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Suhas Mahajan
174 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
मराठी

मराठी

By Pr. Kulkarni
413 Views
Price: ₹28.50
MRP ₹40.00
You save : ₹11.50
29% Off
Rural Development - II

Rural Development - II

By Prof. Rahul Dagadu Thorat
175 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
A Text Book Of Goods And Service Tax

A Text Book Of Goods And Service Tax

By Dr. Sandeep Sambhaji Panari, Dr. Balasaheb B. Kalhapure, Dr. Ajinath Maruti Doke
189 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
A Book Of Financial Markets And Banking Operations

A Book Of Financial Markets And Banking Operations

By Dr. Pradip Kumar Sinha
194 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Enterprise Performance Management

Enterprise Performance Management

By Dr. Pradeep Kumar Sinha, Dr. Vikas A. Barbate, Dr. Ajit S. Thite
337 Views
Price: ₹203.30
MRP ₹285.00
You save : ₹81.70
29% Off
Industrial Economic Environment

Industrial Economic Environment

By Ameya Anil Patil, Subhasis Pal
347 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Geography Of Maharashtra – II (Marathi)

Geography Of Maharashtra – II (Marathi)

By Prof. A. B. Savadi
870 Views
Price: ₹54.15
MRP ₹75.00
You save : ₹20.85
28% Off
Management Information Systems

Management Information Systems

By Prof. Jayant Oke
257 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Indian Administration (Marathi)

Indian Administration (Marathi)

By Prof. Devidas Gangaram Navse
250 Views
Price: ₹25.65
MRP ₹35.00
You save : ₹9.35
27% Off
Political Values And Ideologies (Marathi)

Political Values And Ideologies (Marathi)

By Prof. Devidas Gangaram Navse
379 Views
Price: ₹28.50
MRP ₹40.00
You save : ₹11.50
29% Off
Ancient India From Earliest Times To 1000 A.D. (Marathi)

Ancient India From Earliest Times To 1000 A.D. (Marathi)

By Prof. Yuraj Morgha, Prof. Sandhya Shirodhkar
232 Views
Price: ₹36.10
MRP ₹50.00
You save : ₹13.90
28% Off
Landmarks In World History, 1300 A.D. To 1945 A.D. (Marathi)

Landmarks In World History, 1300 A.D. To 1945 A.D. (Marathi)

By Prof. Yuraj Morgha, Prof. Sandhya Shirodhkar
669 Views
Price: ₹36.10
MRP ₹50.00
You save : ₹13.90
28% Off
Emerging Fields In Sociology (Marathi)

Emerging Fields In Sociology (Marathi)

By Prof. Sarjerav Boraade, Dr. Prof. Pradeep Gagurde, Prof. Shipla P Jhadav
227 Views
Price: ₹36.10
MRP ₹50.00
You save : ₹13.90
28% Off
Sociology Of Development (Marathi)

Sociology Of Development (Marathi)

By Prof. Sarjerav Boraade, Dr. Prof. Pradeep Gagurde, Prof. Shipla P Jhadav
289 Views
Price: ₹36.10
MRP ₹50.00
You save : ₹13.90
28% Off