भारताचा भूगोल

( 52 customers rating )
By K A Khatib more
2494 Views
Selling Price : ₹178.13
MRP : ₹250.00
You will save : ₹71.88 after 29% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order

Product Specifications

Publisher Ksagar Publications All Maharashtra State Govt Exam books by Ksagar Publications
Author: K A Khatib
Number of Pages 400
Edition First Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
भारताचा भूगोल - Page 1 भारताचा भूगोल - Page 2 भारताचा भूगोल - Page 3 भारताचा भूगोल - Page 4 भारताचा भूगोल - Page 5

भारताचा भूगोल by K A Khatib
Book Summary:

अलीकडील काळात विविध स्पर्धा-परीक्षांमध्ये भारताच्या भूगोलावर व तदनुषंगिक बाबींवर वाढत्या प्रमाणात प्रश्‍न विचारले जात आहेत. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनाही कोणत्या ना कोणत्या वर्षात भारताचा भूगोल' हा विषय अभ्यासावा लागतोच. या दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन या पुस्तकाची रचना साकारली आहे. हे पुस्तक अभ्यासताना महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची त्यांच्या महाविद्यालयीन परीक्षेची तयारी करता करताच स्पर्धा परीक्षांमध्ये भारताच्या भूगोलावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्‍नांचीही तयारी आपोआपच व्हावी, असा दृष्टिकोन ठेवला आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये भारताच्या भूगोलावर विचारले जाणारे प्रश्‍न हा तर मूलत: या पुस्तकाचा केंद्रबिंदूच असल्याने महाविद्यालयीन जीवनातून बाहेर पडून स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थिमित्रांना ते निश्‍चितच उपयोगाचे आहे.

आदरणीय के. ए. खतीब सर. एक सुस्वभावी, सुसंस्कृत आणि लोभस व्यक्तिमत्त्व. विद्वान तरीही मितभाषी आणि विनम्र. के'सागर परिवाराचे वर्षानुवर्षांचे सुहृद. त्यांच्या लेखणीतून यापूर्वी साकारलेल्या 'महाराष्ट्राच्या भूगोला'ने विद्यार्थिप्रियतेचे शिखर गाठलेलं. खतीब सरांच्या व्यासंगी आणि अभ्यासू लेखणीतून प्रस्तुतच्या भारताचा भूगोल या संदर्भग्रंथाची रचना साकारलेली. ही रचना साकारताना स्पर्धा परीक्षांचे परीक्षार्थी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी दोहोंनाही सरांनी डोळ्यांसमोर ठेवलेलं. साहजिकच पुस्तकाची व्याप्ती आणि सर्वस्पर्शिता अन्‌ त्याबरोबरच दर्जा अन्‌ उपयुक्तता वृद्धिंगत झालेली.

Audience of the Book :
This book Useful for MPSC.

Related Maharashtra State Govt Exam Books
Books similar to भारताचा भूगोल
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!