Showing 97 results for "uttar pradesh adhinasth sewa chayan aayog kanishth sahayak bharti pariksha by dr lal and gupta"

Showing 97 results for "uttar pradesh adhinasth sewa chayan aayog kanishth sahayak bharti pariksha by dr lal and gupta" (Total 97 Products)
View: 
Health Education And Community Pharmacy

Health Education And Community Pharmacy

By Dr. Virendra Kumar
3605 Views
Price: ₹110.44
MRP ₹155.00
You save : ₹44.56
29% Off
Herbal Drug Technology

Herbal Drug Technology

By Dr. G. Arunachalam, Dr. V.E. Ida Christi, Dr. Prashant Kumar
2891 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Medicinal Chemistry-III

Medicinal Chemistry-III

By Dr. (Prof.) V. N. Indulatha, Dr. Rakesh Kumar, Dr. Neha Tiwari
1816 Views
Price: ₹135.38
MRP ₹190.00
You save : ₹54.63
29% Off
Medicinal Chemistry - II

Medicinal Chemistry - II

By Dr. Selvakumar. S, Dr. Sachin J. Dighade, Dr. R. Srinivasan
1966 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Biopharmaceutics And Pharmacokinetics

Biopharmaceutics And Pharmacokinetics

By Dr. N. Deattu, Dr. (Prof.) N.B. Santha Sheela, Dr. Sunil Kumar
812 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
Quality Assurance

Quality Assurance

By Prof. Dr. R. Sundhararajan, Dr. M. V. Kumudhavalli, Dr. (Mrs). Minal T. Harde
1310 Views
Price: ₹110.44
MRP ₹155.00
You save : ₹44.56
29% Off
Pharmacology - I

Pharmacology - I

By Dr. B.B. Jain, Dr. Nilesh Kumar, Dr. Arabinda Nayak
1183 Views
Price: ₹156.75
MRP ₹220.00
You save : ₹63.25
29% Off
Pathophysiology

Pathophysiology

By Dr. B.B Jain, Dr. Naitik D. Trivedi, Priyanka singh
3518 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Industrial Pharmacy - I

Industrial Pharmacy - I

By Dr. K. L. Senthilkumar, Dr. Atishkumar Shrikisan Mundada, Dr. Rani S. Kankate
1601 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - II

Pharmaceutical Organic Chemistry - II

By Dr. Arvind N. Lumbhani, Dr. G. Geetha, Dr. Arvind Kumar Singh
1255 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
Drug Store And Business Management

Drug Store And Business Management

By Dr. Alok Upadhayay, Dr. Sujeet Kumar Gupta
5016 Views
Price: ₹135.38
MRP ₹190.00
You save : ₹54.63
29% Off
Pharmaceutical Biotechnology

Pharmaceutical Biotechnology

By Dr. S. Jayaraman, Dr. Richa Ohri, Dr. Pankaj Verma
1587 Views
Price: ₹128.25
MRP ₹180.00
You save : ₹51.75
29% Off
Pharmacology - II

Pharmacology - II

By Dr. Pankaj Mishra, Dr. Pragnesh Patani, Dr. K. V. Otari
998 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Medicinal Chemistry - I

Medicinal Chemistry - I

By Prof (Dr.) R.D. Gupta, Dr. Santosh R. Kirtane,Dr. Vishal Bharat Babar
1572 Views
Price: ₹110.44
MRP ₹155.00
You save : ₹44.56
29% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - III

Pharmaceutical Organic Chemistry - III

By Dr. Amol Anantrao Kulkarni, Dr. Niraj Gupta
870 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
Biochemistry And Clinical Pathology

Biochemistry And Clinical Pathology

By Dr. Suchandra Goswami, Dr. Pankaj Verma
1508 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
Pharmaceutical Jurisprudence

Pharmaceutical Jurisprudence

By Dr. Rajat Kumar Kar, Dr. T. Purushoth Prabhu, Dr. Kunal N. Patel
1875 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Physical Pharmaceutics - I

Physical Pharmaceutics - I

By Dr. V. Ganesan, Dr. Geeta Aggarwal
2344 Views
Price: ₹131.81
MRP ₹185.00
You save : ₹53.19
29% Off
Physical Pharmaceutics - II

Physical Pharmaceutics - II

By Dr. Subash Philip, Dr. Manasa Deepa R, Nikhil S Bhujbal
1054 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry

Pharmaceutical Inorganic Chemistry

By Dr. Rajesh J. Oswal, Dr. Naresh Singh Gill, Dr. Mukesh Kumar Kumawat
1130 Views
Price: ₹81.94
MRP ₹115.00
You save : ₹33.06
29% Off
Pharmaceutical Analysis - I

Pharmaceutical Analysis - I

By Dr. (Prof.) Vitthal Vishram Chopade, Prof. (Dr.) P.M. Patel
1911 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Pharmaceutics - II

Pharmaceutics - II

By Dr. Akash Ved, Santosh Chaturvedi
1199 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Pharmaceutics-I

Pharmaceutics-I

By Dr. Akhil Sharma, Hemant Bhardwaj
1263 Views
Price: ₹156.75
MRP ₹220.00
You save : ₹63.25
29% Off
Human Anatomy & Physiology - I

Human Anatomy & Physiology - I

By Dr. Virendra Kumar, Dr. Prafulla P. Adkar-Patil
1910 Views
Price: ₹138.94
MRP ₹195.00
You save : ₹56.06
29% Off
Pharmaceutical Engineering

Pharmaceutical Engineering

By Dr. M. Senthil Kumar, Dr. Parag A. Kulkarni
1009 Views
Price: ₹135.38
MRP ₹190.00
You save : ₹54.63
29% Off
Universal Human Values And Professional Ethics

Universal Human Values And Professional Ethics

By Dr. Saroj Kumar, Prof. Sheenu Nayyer
2293 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
Pharmacognosy And Phytochemistry - I

Pharmacognosy And Phytochemistry - I

By Dr. Rashmika Patel, Dr. N.A. Farooqui, Dr. Baljinder Singh Bajwa
613 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - I

Pharmaceutical Organic Chemistry - I

By Pr. Dr. Hayat K. Mukhtar, Dr. Sandip Sharad Kshirsagar, Dr. Md. Arif Naseer
1125 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Biochemistry

Biochemistry

By Dr. G. Murugananthan, Dr. Upma N. Trivedi, Anuradha Singh
1295 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Pharmaceutical Microbiology

Pharmaceutical Microbiology

By Dr. R. Manivannan, Dr. Brijesh Singh, Dr. Yogesh Kumar Kantilal Patel
1489 Views
Price: ₹153.19
MRP ₹215.00
You save : ₹61.81
29% Off