Showing 52 results for "personality development and promotion the road to success by sanjay dosaj"

Language

Material Type

Showing 52 results for "personality development and promotion the road to success by sanjay dosaj" (Total 52 Products)
View: 
Research Methodology

Research Methodology

By Prof. Rohini U. Nikam, Prof. Dr. Yogesh U. Gaikwad, Prof. Abhijeet Chavan
450 Views
Price: ₹69.83
MRP ₹105.00
You save : ₹35.18
34% Off
International Agricultural Business

International Agricultural Business

By Prof. Sonali S. Shrotri, Prof. Ameya A. Patil, Prof. Ameena Sabooni
401 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Marketing (Cases In Marketing / Project)

Marketing (Cases In Marketing / Project)

By Dr. S. U. Jadhavar, Dr. Kishore S. Nikam, R. D. Umap
334 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Supply Chain And Logistics Management

Supply Chain And Logistics Management

By Prin. Dr. Urmila Patil, Prof. Dr. Prashant S. Kalshetti, Prof. Anamika Ghosh
366 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
International Economics

International Economics

By Prof. Dr. Niki Malhotra, Prof. Yogini M. Dixit
454 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Business Demography

Business Demography

By Dr. Sudhakar Jadhavar, Dr. Sadashiv Shirgave
487 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
HRM (Cases In Human Resource Management/Project)

HRM (Cases In Human Resource Management/Project)

By Dr. G. M. Dumbre, V. K. Khare, M. Thomas
427 Views
Price: ₹83.13
MRP ₹125.00
You save : ₹41.88
34% Off
Foreign Exchange Operations

Foreign Exchange Operations

By Prof. Dr. Prasad V. Joshi, Prof. Nirav P. Suratwala, Prof. Namrata H. Deshmukh
378 Views
Price: ₹83.13
MRP ₹125.00
You save : ₹41.88
34% Off
Business Communication Skills

Business Communication Skills

By Dr. Govind. M. Dumbre, Dr. Satish Bhosale, Mr. Arshad Khalid
458 Views
Price: ₹89.78
MRP ₹135.00
You save : ₹45.23
34% Off
International Marketing

International Marketing

By Prof. Dr. Priyanka D. Bhamare, Prof. Sushumna Kane, Prof. Prakash Singh, Prof. Piyush Dixit
343 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Business Economics Micro

Business Economics Micro

By Dr. Nasir Shaikh, Dr. Sambhaji G. Shinde, Dr. Rajesh Patne
406 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Labour Laws

Labour Laws

By Dr. S. U. Jadhavar, Dr. G. M. Dumbre, Dr. S. D. Takalkar, S. N. Nanaware, Dr. R. D. Darekar, Dr. Arun. H. Gaikwad, Dr. Nikhil Ma
362 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Business Ethics

Business Ethics

By Prin. Dr. Dipak Bhamare, Prof. Dr. Prashant Kalshetti, Prof. Vaidehi J. Sonawani, Prof. Subiya Shaikh
357 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
International Business In Service Sector

International Business In Service Sector

By Prof. Dr. Prashant S. Kalshetti, Prof. Archana. A. Borde, Prof. Rahul D. Thorat, Prof. Ameena Sabooni, Prof. Rohit M. Waghmare
380 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
International Relations

International Relations

By Prin. Dr. Urmila Patil, Prof. Dr. Roopali P. Kudare, Prof. Sagar H. Pathak, Prof. Ameena Sabooni
450 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Supply Chain Management And Logistics Management

Supply Chain Management And Logistics Management

By Dr. G. M. Dumbre, Dr. A. H. Gaikwad, Dr. Amol Deogadkar, Dr. V. D. Barve, Dr. N. T. Lamture
520 Views
Price: ₹109.73
MRP ₹165.00
You save : ₹55.28
34% Off
Event Management

Event Management

By A. A. Patil, A. K. Sule, G. D. Yadav, Mr. O. Soman
485 Views
Price: ₹109.73
MRP ₹165.00
You save : ₹55.28
34% Off
Principles Of Management

Principles Of Management

By Dr. Babasaheb Sangale, Dr.Prasanna Deshmukh, Mr. Arshad Khalid
657 Views
Price: ₹109.73
MRP ₹165.00
You save : ₹55.28
34% Off
E-commerce

E-commerce

By Dr. M. D. Lawewncee, Dr. M. J. Ramjan, Dr. N. Lamture, S. L. Argade
519 Views
Price: ₹113.05
MRP ₹170.00
You save : ₹56.95
34% Off
E-Commerce Technology

E-Commerce Technology

By Prof. Renuka Vanarse, Prof. Omkar V. Bhavsar
370 Views
Price: ₹113.05
MRP ₹170.00
You save : ₹56.95
34% Off
International Business Environment

International Business Environment

By Prof. Nirav P. Suratwala, Prof. Sagar R. Kulkarni
337 Views
Price: ₹113.05
MRP ₹170.00
You save : ₹56.95
34% Off
Human Resource Practices

Human Resource Practices

By Prin. Dr. B. R. Sangale, Dr. S. D. Takalkar, Dr. M. G. Mulla, Dr. S. R. Medhe, Prof. Prashant Kalshetti
341 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Business Ethics

Business Ethics

By Prof. Dr. Govind M. Dumbre, Prof. Dr. S. N. Nanaware, Prof. Dr. S. D. Takalkar, Prof. K. Uday Kiran
361 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Management Information System

Management Information System

By Dr. Ranjit Patil, Dr. Shivaji D. Mundhe, Prof. Prashant Mulay, Prof. Mrs. Sudeepta Banerjee
468 Views
Price: ₹123.03
MRP ₹185.00
You save : ₹61.98
34% Off
Advertising And Sales Promotion

Advertising And Sales Promotion

By Dr. B. R. Sangale, Dr. R. M. Chitnis, Dr. S. A. Bhosale, Dr. S. R. Medhe, Ausare Indira, D. S. Patil
354 Views
Price: ₹123.03
MRP ₹185.00
You save : ₹61.98
34% Off
International Banking And Finance

International Banking And Finance

By Success Publications
777 Views
Price: ₹123.03
MRP ₹185.00
You save : ₹61.98
34% Off
Business Economics - Macro

Business Economics - Macro

By Prof. Dr. B. D. Khedkar, Prof. Dr. Sambhaji Gopala Shinde, Prof. Dr. Nilesh Dangat, Prof. Kalpana Vaidya
346 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
Research Methodology

Research Methodology

By Prin. Dr. S. U. Jadhavar, Dr. M. M. Jadhav, Dr. Ravi Chitnis, Dr. Abhijeet Chavan, Dr. Abhijeet Chavan, Dr. B. D. Khedkar
479 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹195.00
You save : ₹65.33
34% Off
International Business

International Business

By Dr. B. R. Khedkar, Dr. Girija Shankar, Dr. S. G. Shinde, Prof. Nasir Shaikh, Prof. Rahul D. Thorat
381 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹210.00
You save : ₹80.33
38% Off
Business Law

Business Law

By Dr. G. M. Dumbre, Dr. S. N. Nanaware, Dr. S. D. Takalkar, Dr. Neha Dixit, Dr. S. D. Khairnar
473 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹195.00
You save : ₹65.33
34% Off